Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice
Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice

Nakládání s odpady

Obec je zapojená do systému na zajištění zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM.https://www.ekokom.cz/

...jak třídit?

Co patří do tříděného odpadu - leták.pdf (1.31 MB)

Co patří do bioodpadu - leták.pdf (1.65 MB)

 

Obec Sibřina má uzavřenou smlouvu o dílo se společností FCC Česká republika, s r.o. , na provádění svozu a nakládání s komunálními odpady z domácností a na provádění svozu a nakládání se separovanými odpady (PLAST, SKLO, PAPÍR, TETRAPACK, PLECHOVKY, OLEJ, BIOODPAD, OBLEČENÍ).

Svoz elektrozařízení provádí firma ASEKOL, a.s. 

Umístění kontejnerů na separovaný odpad od 1.4.2022:

Centrální předávací místo tříděného odpadu na adrese Říčanská 11, Sibřina (Šálkův dům):

Otevírací doba:  Středa 10:00 - 12:00         17:00 - 19:00

                             První sobota v měsíci: 9:00 - 11:00

plast, papír, sklo, tetrapak, plechovky, olej, textil

bioodpad (pouze v první sobotu v měsíci)

 

Sběrné místo na návsi ve Stupicích: sklo, tetrapak, plechovky, olej

 

Před budovou OÚ Sibřina: kontejner na použitý textil

V budově OÚ Sibřina: box na malá elektrozařízení

Obec Sibřina