Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice
Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice

Firmy na území obce

OZNÁMENÍ pro firmy a podnikatele v obci

Požadavky na  provedení změn a oprav posílejte na Obecní úřad Sibřina.
Text musí obsahovat jméno, obor činnosti - pokud nevyplývá z názvu, kontaktní osobu, adresu, telefon, event. http, e-mail.

„Pro firmy z obce Sibřina a Stupice je inzerce zdarma“

Inzerce na webových stránkách obce

  • Poplatek za inzerci: 500 Kč,- na rok
  • Napsat žádost o inzerci na OÚ Sibřina
  • Do žádosti napsat:
  1. kdo chce inzerovat/jméno a příjmení, název firmy, adresa, kontakt/
  2. co bude předmětem inzerování
  3. na jak dlouho chce inzerovat
Obec Sibřina