Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice
Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice

Zastupitelstvo, komise

Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádných volbách

23. - 24. 9. 2022. 

Ustavující veřejné zasedání proběhlo 24. 10. 2022.

 • Bc. Luděk Havel                     starosta obce 
 • Jaroslava Bendová                místostarostka obce
 • Mgr. Markéta Klapková          předsedkyně kontrolního výboru       
 • Ing. Peter Kurej                        předseda finančního výboru
 • Ing. Martin Krušina                 člen kontrolního výboru
 • MUDr. Jaroslav Černý             člen kontrolního výboru
 • Jana Knytlová                           členka finančního výboru
 • Bc. Světlana Jelisejeva            členka finančního výboru
 • Ing. Zuzana Čermáková

 

Finanční výbor

 • Ing. Peter Kurej -  předseda finančního výboru
 • Jana Knytlová - členka finačního výboru
 • Bc. Světlana Jelisejeva - členka finančního výboru

 

Kontrolní výbor 

 • Mgr. Markéta Klapková - předsedkyně kontrolního výboru
 • Ing. Martin Krušina - člen kontrolního výboru
 • MUDr. Jaroslav Černý - člen kontrolního výboru

 

Kontakty na zastupitele:

Jméno                                        telefon                 email

Bc. Luděk Havel                               605 852 244             starosta@sibrina.cz

Jaroslava Bendová                                                             mistostarosta@sibrina.cz

Mgr. Markéta Klapková                   604 700 022            klapkova@sibrina.cz                      

Ing. Peter Kurej                                 777 736 799           kurej@sibrina.cz

Ing. Martin Krušina                                                            krusina@sibrina.cz

MUDr. Jaroslav Černý                      725 304 291            cerny@sibrina.cz

Jana Knytlová                                                                      knytlova@sibrina.cz

Bc. Světlana Jelisejeva                      774 628 972           jelisejeva@sibrina.cz

Ing. Zuzana Čermáková                   777 782 266           cermakova@sibrina.cz 

 

 

Obec Sibřina