Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice
Obec Sibřina
Obec Sibřina s částí Stupice

Zastupitelstvo, komise

Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádných volbách 5. - 6. 10. 2018. Ustavující veřejné zasedání proběhlo 5. 11. 2018.

 • Bc. Luděk Havel                     Starosta obce (od 30.10.2019)
 • Bohuslava Kolářová             Místostarostka obce
 • Ing. Miloš Koubek                    předseda kontrolního výboru (od 5.6.2019)
 • Jana Knytlová                           předseda finančního výboru
 • Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.   členka kontrolního výboru
 • Petra Kubánková                     členka kontrolního výboru
 • Ing. Roman Koštein                 člen finančního výboru
 • Ing. Josef Novák 
 • Petr Mik

MUDr. Kateřina Plocová – rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce k datu 28.2.2019.
Novým zastupitelem je Ing. Miloš Koubek, který složil slib až 17.4.2019.

Finanční výbor

Jana Knytlová  - předsedkyně finančního výboru
členové:

 • Ing. Roman Koštejn
 • Luděk Havel
 • Petr Mik, člen finančního výboru – od 13.11.2019
   

Kontrolní výbor 

Ing. Miloš Koubek - předseda kontrolního výboru (od 5.6.2019)
Členové:

 • Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
 • Petra Kubánková
Obec Sibřina