Úvod > SOSák

 

CHARAKTERISTIKA SDRUŽENÍ

 
Výroční zprávy:
  ►  Výroční zpráva 2009
      
 soubor ve formátu PPT (32 038kB)

        soubor ve formátu PDF (4 907kB)
  ►  Výroční zpráva 2008
  ►  Výroční zpráva 2007
  ►  Výroční zpráva 2006
 

 

 


 

 
Sdružení občanů Sibřiny a Stupic SOSák

 

  AKTUÁLNĚ:

  Občanské sdružení SOSák má nové webové stránky, kde se nachází aktuální přehled   
  informací o sdružení  a rodinném centru Rozmarýn: http://www.sosakos.cz
 

  Pravidelné aktivity:
Tvořivá setkání pro děti a maminky na mateřské dovolené (Rozmarýnek, Rybičky):
Nabídka dopoledního setkání pro děti a maminky na mateřské dovolené. Vytváříme prostor pro společná setkávání a radost ze společné tvorby.  Pro mnohé děti jde o první setkání s vrstevníky, učení se trpělivosti a základním dovednostem.  Současně rozvíjíme přirozené dovednosti dětí předškolního věku. Částečně jde o „náhradu předškolního vzdělávání“, neboť v našem okolí je velký nedostatek míst v mateřských školách.
  ►  Rozmarýnek –každý čtvrtek od 9.30 do 11:30 v prostorách obecního úřadu v Sibřině
  ►  Rybičky – každou středu od 10: 00 do 12:00 na faře v Kolodějích
 
Otevřená tvořivá setkání pravidelná (malý ateliér, dílna od 0 do 100 let):
Jedná o setkání, jejichž hlavním cílem jsou neobvyklá a lákavá setkání pro neorganizovanou mládež.  Současně otevřená tvořivá setkání poskytují možnost přijít si zatvořit a nebýt nutně přihlášen. Je možné dojít pěšky a nepoužít MHD, která je v naší obci zatím relativně nedostatečná.  Dílny jsou otevřené všem, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas v podnětném prostředí a to vlastní činností nebo jen povídáním v přátelské atmosféře.
  ►  Tvořivé dílny pro všechny od 0 do 100let každé úterý od 16:00 do 18: 00
  ►  Tvořivé dílny aneb malý atelier každý čtvrtek od 16:00 do 18: 00
 
Otevřená tvořivá setkání nepravidelná

Víkendové tvořivé dílny pro rodiny a neorganizovanou mládež

Jde o dílny, jejichž posláním je společná participace na tvorbě dětí i jejich rodiny, radost ze společné práce, možnost společně aktivně trávit volný čas jako prostředek pro možné obtížné období dospívání (máme společný základ, máme si společně o čem povídat, společně tvoříme a prožíváme volný čas). Tento druh zábavy vidíme jako alternativu k pasivnímu trávení společného volného času rodin s dětmi i dětí samotných.  Současně vytváříme kladný vztah k místu kde žiji tím, že se zde něco děje nemusím za zábavou jinam. 

 • dílny tematicky spojené s obdobím v roce nebo s kulturním dění v obci (velikonoce, mořena, lampiony..)

 • dílny zajímavé zpracováním (košíková , hedvábná, malba na sklo, drátkovací, patchworková, keramická)

 • Jarní tvořivé dílny

 • Podzimní tvořivé dílny

 
Setkání aneb „kultura na vsi“

Během kalendářního roku pořádá sdružení setkání pro občany i občánky odvíjející se od přirozeného plynutí roku na vsi, vracíme zpět staré lidové obyčeje a obchůzky a zároveň se necháváme inspirovat novodobými setkáními. 

 • Koledování tří králů (4 ročník)
 • Masopust (6 ročník)
 • Vynášení Mořeny (6 ročník)
 • Čarodějnice a kuličkový turnaj (6 ročník)
 • Dětský den (6 ročník)
 • Drakové klání (4 ročník)
 • Rozsvěcení vánočního stromu, pošta pro ježíška
 • Vánoční trhy drobnůstek a radůstek vlastnoručně vyrobených a Vánoční Hra
 • Světlo z Betléma
 
 
 

PROJEKT DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v areálu SK Viktoria Sibřina
Občanské sdružení SOSák získalo pro tento projekt finanční podporu z fondu sportu a volného času Středočeského kraje a z rozpočtu obce v celkové výši 147 000 Kč. Tato finanční částka postačí pro zakoupení centrální herní sestavy a montáže dalších herních prvků. Kompletní realizace hřiště však bude stát téměr 400.000,- Kč pro I. a II. etapu projektu "Hřiště" i s významnou dobrovolnou prací členů fotbalového klubu SK Viktoria Sibřina a SDH v Sibřině.

Pro projekt a realizaci jsme nechali zpracovat cenové nabídky a 3D návrh hřiště, který je součástí prezentace.
Bohužel bez finanční spoluúčasti dalších subjektů i fyzických osob se nám hřiště nepodaří postavit.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o přímé dárcovství a zakoupení celého nebo jen poměrnou část herního prvku, který je Vám sympatický. V obrazové příloze naleznete prvky, které je možné s vaší pomocí zakoupit.

Firmy i fyzické osoby, které pomohou projekt finacovat budou mít na herním prvku instalovanou „dárcovskou cedulku“ a zároveň budou dárci uvedeni na velké informační ceduli. Na veškeré finanční prostředky vystavíme sponzorskou nebo darovací smlouvu. Chcete-li získat podrobnější informace o projektu zavolejte nám na tel: 724 256 253, rádi Vám odpovíme na vaše otázky.

Věříme, že naše obec a místní občané i podnikatelé dokáží společnými silami postavit smysluplné hřiště pro děti a mládež žijící v našich obcích Sibřině a Stupicích.

SOSáci
  

©2007-2010 OBEC SIBŘINA, všechna práva vyhrazena