SAMOSPRÁVA OBCE SIBŘINA
 

 

Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádných volbách 5. - 6. 10. 2018. Ustavující veřejné zasedání proběhlo 5. 11. 2018.
 
Ing. Josef Novák
starostasibrina@seznam.cz
Starosta obce
Bohuslava Kolářová Místostarostka obce
MUDr. Kateřina Plocová předseda kontrolního výboru
Jana Knytlová předseda finančního výboru
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D. členka kontrolního výboru
Petra Kubánková členka kontrolního výboru
Ing. Roman Koštein člen finančního výboru
Luděk Havel člen finančního výboru

Petr Mik

 
 
 Finanční výbor  Jana Knytlová  - předseda finančního výboru
 
členové:
 Ing. Roman Koštejn
 
Luděk Havel
 Kontrolní výbor  MUDr. Kateřina Plocová - předseda kontrolního výboru
 Členové:
 Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
 Petra Kubánková
 

© Obec Sibřina 1998-2013, 16.11.2018 21:57:13