Stupice – náves
Památkově chráněný kříž z r. 1826 a zvonička z r. 1862
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2002

Na křížku je nápis: 

Tento kříž Svatý je k rozmnoženi cti a slavy Bozy
wystawen a posvěcen jest.
Od Dwojictihodneho Welebneho 
Pana: P. Rautenkrana
Duchowniho Pastiře Osady Kolloděj
Nakladem početne Obce Stupicke LP 1826

Poznámka: Zvonička i křížek byly v r. 1997 opraveny, při opravě došlo k chybě, p. farář se jmenoval Rautenkranc


aktualizováno 06.08.2011 23:24