INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 20
20

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Záměr prodat část pozemku pro vybudování distribuční trafostanice. 29.12.2020 15.1.2021
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 14.12.2020 17.12.2020 13.1.2021
Svazek obcí Povýmolí - rozpočet 2021.pdf
Rozpočtový výhled - 2021-2026 - Svazek Povýmolí.pdf
7.12.2020 30.12.2020
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 14.12.2020 4.12.2020 16.12.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 2.11.2020 11.11.2020 13.1.2021
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 17. 9.11.2020 29.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 24. 4.11.2020 29.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 12 31.10.2020 29.12.2020
Usnesení - odložení dražby. 26.10.2020 16.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z3427-00. 23.10.2020 16.12.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 5.10.2020 22.10.2020 29.12.2020
Oznámení záměru - Z-BOX. 22.10.2020 9.11.2020
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 2.11..2020 22.10.2020 3.11.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020. 12.10.2020

 

29.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3175. 7.10.2020 16.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3131. 7.10.2020 16.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-Z2440-00. 7.10.2020 16.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 22. 1.10.2020 16.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - aktualizace 7. 1.10.2020 16.12.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - aktualizace 9. 30.9.2020 16.12.2020
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 5.10.2020 25.9.2020 6.10.2020
Veřejná vyhláška - uzavírka v Sibřině. 24.9.2020 3.11.2020
Dražební vyhláška - č.j. 191 EX 823/19-151. 23.9.2020 16.12.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 14.9.2020 18.9.2020 26.10.2020
Rozpočtové opatření /6/2020.
Rozpočtové opatření /5/2020.
Rozpočtové opatření /4/2020.
18.9.2020

 

13.10.2020

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020. 11.9.2020 26.10.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise. 8.9.2020 6.10.2020
Oznámení o době a místu konání voleb - krajské volby. 8.9.2020 6.10.2020

Vyrozumění členů OVK - účast na školení - krajské volby.
8.9.2020 24.9.2020
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 14.9.2020 4.9.2020 16.9.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - U 933-02. 2.9.2020 26.10.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-vlna 15.pdf 2.9.2020 26.10.2020
Nedostatečně zapsané osoby v KN - září 2020.pdf
Nedostatečně zapsané osoby v KN - září 2020 - brožura.pdf
Nedostatečně zapsané osoby v KN - září 2020 - příloha.xls
2.9.2020 13.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. 17.8.2020 6.10.2020

Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - vlna 04.pdf
13.8.2020 6.10.2020

Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - vlna 16.pdf
13.8.2020 6.10.2020 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - Z 3264-16. 11.8.2020 6.10.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - Z 2838-00. 11.8.2020 24.9.2020
Veřejná vyhláška - uzavírka komunikace K Markéte, Ke Stupicům v k.ú. Královice.pdf
Veřejná vyhláška - uzavírka komunikace K Markéte, Ke Stupicům v k.ú. Královice - příloha.pdf
3.8.2020 25.8.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu v ul. Ke Květnici v k.ú. Sibřina a v ul. Královická v k.ú. Stupice v termínu od 20.7.2020 do 31.10.2020. 17.7.2020 4.8.2020
Veřejná vyhláška - uzavírka Sibřina - Říčanská. 16.7.2020 4.8.2020
Uzavírka silnice č. III-33313 Sibřina. 10.7.2020 16.7.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.6.2020 8.7.2020 4.8.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. tříd.pdf
Schema_pro_označení_PM_v_obci.pdf
Schema_pro_označení_PM_mimo_obec.pdf
1.7.2020 22.7.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - aktualizace č. 6.pdf 29.6.2020 25.8.2020
Zápis a usnesení VZ - 10.6.2020. 22.6.2020 16.7.2020
Změna nájemní smlouvy - zveřejnění záměru. 22.6.2020 8.7.2020
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 29.6.2020 19.6.2020 7.7.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - změna Z 3433-00. 16.6.2020 4.8.2020
Rozpočtové opatření 03/2020 15.6.2020 24.9.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - změna 09. 11.6.2020 25.8.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 02.
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - Z 1424-07.
11.6.2020 23.7.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - změna 19. 11.6.2020 23.7.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - změna 11 5.6.2020 4.8.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - změna 10. 5.6.2020 4.8.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - změna 6

 
5.6.2020 16.7.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 13.5.2020 4.6.2020 16.7.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - U 1361-06. 3.6.2020 16.7.2020
Rozpočtové opatření 02/2020 2.6.2020 16.6.2020 
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 10.6.2020 1.6.2020 11.6.2020
DSO Povýmolí - Závěrečný účet 2019.pdf
DSO Povýmoli - finanční dokumenty, závěrečný účet.pdf
FIN2-12-12-2019 _ UCRT3531.A1A.pdf
Přehled o změnách vlastního kapitálu 12-2019 _ UCRT3531.KUA.pdf
Příloha 12-2019_ UCRT3531.62A.pdf
Rozvaha 12-2019 _ UCRT3531.RUA.pdf
VZZ _ UCRT3531.VUA.pdf
 
28.5.2020 16.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Sibřina za rok 2019.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sibřina za rok 2019.pdf
Rozvaha k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Příloha k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Fin 2-12 M k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
 
25.5.2020 25.6.2020
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 19.5.2020 25.8.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 2748-00. 19.5.2020 25.6.2020
Nařízení - zpracovní lesních hospodářských osnov. 6.5.2020 7.1.2021
Agenda nedostatečně zapsaných osob - 05-2020.pdf
Agenda nedostatečně zapsaných osob k 2-2020 - příloha.xls
Brožura - nedostatečně identifikovaní vlastníci -5-2020.pdf
5.5.2020 11.6.2020
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 13.5.2020 5.5.2020 15.5.2020
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné - VaK Zápy 4.5.2020 11.6.2020
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019 - Sibřina. 27.4.2020 2.6.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 17. 28.4.2020 11.6.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- -vlna 09 - U1372 a1373. 27.4.2020 11.6.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- -Z3164 - opakování.pdf 22.4.2020 11.6.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - opakování.pdf 22.4.2020 11.6.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.4.2020 21.4.2020 11.6.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020 - nové. 21.4.2020 11.5.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Sbírka zákonů ze dne 20.4.2020 21.4.2020 16.12.2020
Sbírka zákonů  - 065-20-AK.pdf 
Sbírka zákonů - 066-20-AK.pdf
20.4.2020 16.12.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020
Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT.pdf
Mimořádné-opatření-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách.pdf
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-nařízení-Vězeňské-službě-ČR.pdf
Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf

 
16.4.2020 16.12.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020. 9.4.2020 11.5.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020
Mimořádné-opatření-nařízení-k-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze.pdf
Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf
Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1.pdf
Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT.pdf
Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3.pdf
 
7.4.2020 16.12.2020
Sbírka zákonů ČR,častka 56 ze dne 6.4.2020. 7.4.2020 16.12.2020
Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.4.2020.pdf 7.4.2020 16.4.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.3.2020 3.4.2020 2.6.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání zprávy o uplatňování územního plánu obce Sibřina.pdf
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Sibřina.pdf
1.4.2020 11.5.2020
Zrušení konání veřejného projednání změn U1372-09, U1373-09, U 1353-05.pdf 1.4.2020 15.4.2020
Rozpočtové opatření 01/2020 31.3.2020 2.6.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest
Mimořádné-opatření-prodloužení-zákazu-maloobchodního-prodeje
Mimořádné-opatření-prodloužení-nařízení-omezeného-provozu-OVM-a-SO

Sb. zákonů částka 51, usnesení 140 - 142
 
31.3.2020 16.12.2020
Sbírka zákonů č.133/2020, částka 48 Sb.
Sbírka zákonů č. 130/2020, částka č. 47 Sb.
27.3.2020 16.12.2020
Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 27.3.2020 16.12.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 11.3.2020 27.3.2020 19.5.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 19.2.2020 25.3.2020 15.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020 18.3.2020 16.12.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná 25.3.2020. 17.3.2020 1.4.2020
Zrušení jednání - Hl. město Praha - vlna 17.pdf
Zrušení jednání - Hl. město Praha - vlna 12 - Z3164.pdf
Zrušení jednání - Hl. město Praha - vlna 12.pdf
17.3.2020 15.4.2020
Sbírka_zákonů_částka_35_2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214
o přijetí krizového opatření.
16.3.2020 16.12.2020
USNESENÍ VLÁDY ČR - NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
USNESENÍ VLÁDY ČR o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
13.3.2020 16.12.2020
OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU - ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ 17.3.2020.pdf 13.3.2020 1.4.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy realizace akce s názvem: „Chodníky Sibřina - výstavba chodníků“, v termínu od 16.03.2020 do 31.05.2020. 12.3.2020 1.4.2020
Aktuální informace ke COVID
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j.MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN  
Informace Krajské epidemiologické komise
Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

 
9.3.2020 16.12.2020
Program a pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 11.3.2020. 3.3.2020 17.3.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - U 1353-05.pdf 28.2.2020 15.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 09 - U1372, 1373. 26.2.2020 15.4.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.1.2020 20.2.2020 15.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 17. 14.2.2020 15.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3148, 58,83 -12.pdf
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3164 -12.pdf
13.2.2020 1.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3131-12.pdf
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12.pdf
12.2.2020 15.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - Z 3175-12. 11.2.2020 15.4.2020
Pozvánka a program veřejného zasedání dne 19.2.2020 10.2.2020 20.2.2020
Pozvánka k jednání - Katastrální úřad pro Středočeský kraj - revize KN 7.2.2020 17.3.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 21. 7.2.2020 15.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 19. 6.2.2020 15.4.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.1.2020 27.1.2020 25.2.2020
Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek. 21.1.2020 1.4.2020
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 29.01.2020. 21.1.2020 30.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - Z 2440-00. 20.1.2020 17.3.2020
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PRO OBEC SIBŘINA – MÍSTNÍCH ČÁSTÍ SIBŘINA A STUPICE

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf
Smlouva o dodávce vody.pdf

 
14.1.2020 25.2.2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 14.1.2020 10.2.2020
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II. a III. třídy. 14.1.2020 5.2.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 18.12.2019 9.1.2020 20.2.2020
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 15.1.2020 od 18,00 hodin. 7.1.2020 22.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3364-00.pdf 3.1.2020 20.2.2020
Veřejná vyhláška - přechodné upravy provozu na pozemních komunikacích - Sibřina, Stupice 5.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 8/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v obci Sibřina.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sibřina.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 5/2019, o místním poplatku z pobytu.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 4/2019, o místním poplatku ze psů.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.11.2019 3.12.2019 3.1.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 13.11.2019 29.11.2019 3.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-vlna úprav 01- U1020, 1217, 1237, 1287. 27.11.2019 15.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-vlna úprav 01- U1004-01, 1244-01. 27.11.2019 15.1.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj, oznámení o uložení písemnosti. 27.11.2019 3.1.2020
 
 

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 18.01.2021 00:05:37