INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 20
20

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Pozvánka a program veřejného zasedání dne 19.2.2020 10.2.2020 20.2.2020
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 29.01.2020. 21.1.2020 30.1.2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 14.1.2020 10.2.2020
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II. a III. třídy. 14.1.2020 5.2.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 18.12.2019 9.1.2020 20.2.2020
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 15.1.2020 od 18,00 hodin. 7.1.2020 22.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3364-00.pdf 3.1.2020 20.2.2020
Veřejná vyhláška - přechodné upravy provozu na pozemních komunikacích - Sibřina, Stupice 5.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 8/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v obci Sibřina.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sibřina.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 5/2019, o místním poplatku z pobytu.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 4/2019, o místním poplatku ze psů.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.11.2019 3.12.2019 3.1.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 13.11.2019 29.11.2019 3.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-vlna úprav 01- U1020, 1217, 1237, 1287. 27.11.2019 15.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-vlna úprav 01- U1004-01, 1244-01. 27.11.2019 15.1.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj, oznámení o uložení písemnosti. 27.11.2019 3.1.2020
 
 

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 20.02.2020 21:52:34