INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
9

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Rozpočtové opatření č. 8/2019 19.12.2019 1.4.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2019 19.12.2019 1.4.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční provoz činnosti příjemce - vzor pro rok 2020.pdf
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina na rok 2020.pdf
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity 2020.pdf
19.12.2019 25.2.2020
Dražební vyhláška č.j. 220 EX 4963/12-160,  LV 287. 10.12.2019 10.2.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212
Příloha: Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - kůrovec - seznam katastrálních území.
9.12.2019 1.1.2023
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 18.12.2019 od 18,00 hodin. 9.12.2019 19.12.2019
Veřejná vyhláška - přechodné upravy provozu na pozemních komunikacích - Sibřina, Stupice 5.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 8/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v obci Sibřina.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sibřina.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 5/2019, o místním poplatku z pobytu.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška 4/2019, o místním poplatku ze psů.pdf 3.12.2019 3.1.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.11.2019 3.12.2019 3.1.2020
Návrh rozpočtu Svazku obcí Povýmolí na rok 2020 3.12.2019 19.12.2019
Návrh rozpočtu Mateřské školy Sibřina na rok 2020. 2.12.2019 19.12.2019
Návrh rozpočtu obce Sibřina na rok 2020.
Příloha:
FIN k 31.10.2019
2.12.2019 19.12.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 13.11.2019 29.11.2019 3.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-vlna úprav 01- U1020, 1217, 1237, 1287. 27.11.2019 15.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-vlna úprav 01- U1004-01, 1244-01. 27.11.2019 15.1.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj, oznámení o uložení písemnosti. 27.11.2019 3.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2882, 2900,2931,2958,2960-00. 22.11.2019 30.1.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- U933-02. 19.11.2019 30.1.2020
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.11.2019 15.11.2019 26.11.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 30.10.2019 7.11.2019 3.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019.pdf  7.11.2019 19.12.2019
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva obce 13.11.2019 5.11.2019 15.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení změn vlny úprav 07. 25.10.2019 19.12.2019
Informace pro občany o předávání bioodpadu v zimním období. 22.10.2019 1.4.2020
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva obce 30.10.2019 22.10.2019 4.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 1.11.2019 - vysílač O2. 21.10.2019 15.11.2019
Výběrové řízení - potraviny v budově OÚ Sibřina - opakované.pdf
Budova OÚ Sibřina.jpg
Plánek pronajímaného prostoru.pdf
17.10.2019 26.11.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 18.9.2019 14.10.2019 7.11.2019
Agenda nedostatečně zapsaných osob
Seznam nedostatečně zapsaných osob.xls
Brožura - nedostatečně identifikovaní vlastníci.pdf
9.10.2019 15.11.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 09. 27.9.2019 19.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019.pdf 
Rozpočtové opatření č. 4/2019.pdf
26.9.2019 7.11.2019
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 18.9.2019 15.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 10.
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - Z 3104-10.
12.9.2019 7.11.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání konaného dne 7.8.2019 10.9.2019 1.10.2019
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná 18.9.2019 10.9.2019 24.9.2019
Výběrové řízení - pronájem nebytových prostor - budova OÚ Sibřina - potraviny. 3.9.2019 14.10.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí. 28.8.2019 1.4.2020
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 08. 23.8.2019 14.10.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - zahájení řízení o vydání změn. 21.8.2019 14.10.2019
Vyhláška - územní souhlas - vodovodní a kanalizační přípojky Sibřina a Stupice. 20.8.2019 6.9.2019 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 18 16.8.2019 24.9.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 17.7.2019. 7.8.2019 6.9.2019 
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná 7.8.2019 30.7.2019

 

9.8.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - změny vlna 14. 25.7.2019

 

14.10.2019
Rozpočtové opatření č. 3-2019.pdf 22.7.2019 26.9.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3 - 2019 - požární řád.pdf  22.7.2019 7.8.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2-2019 - stanovení podmínek pro pořádání akcí typu technopárty.pdf 22.7.2019 7.8.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019 - stanovení koeficientů pro výpočt daně z nemovitých věcí.pdf 22.7.2019 7.8.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - Z 3222-00. 11.7.2019 6.9.2019 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna IV. 11.7.2019 6.9.2019
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná 17.7.2019 9.7.2019 19.7.2019
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor -  potraviny v budově OÚ Sibřina 2.7.2019 24.8.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh změny Z2600-00.pdf 27.6.2019 28.8.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav.pdf 27.6.2019 16.8.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav. 26.6.2019 16.8.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 5.6.2019. 25.6.2019 19.7.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 12.6.2019. 25.6.2019 19.7.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019.pdf 11.6.2019 22.7.2019
Veřejná vyhláška - uzavírky silnic Sibřina a Stupice.pdf 6.6.2019 26.6.2019
Rozhodnutí - uzavírky silnic Sibřina a Stupice.pdf
Přiloha č. 1 k rozhodnutí - uzavírky Sibřina a Stupice.pdf
Přiloha č. 2 k rozhodnutí - uzavírky Sibřina a Stupice.pdf
Přiloha č. 3 k rozhodnutí - uzavírky Sibřina a Stupice.pdf
 
6.6.2019 26.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná dne 12.6.2019. 4.6.2019 13.6.2019
DSO Povýmolí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
DSO Povýmolí - závěrečný účet obce a účetní výkazy.
30.5.2019 25.6.2019
Rozhodnutí - uzavírka silnice č. II/101 v k.ú. Zlatá v novém termínu od 8.7.2019 do 13.7.2019. 29.5.2019 18.6.2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Sibřina.
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=538761&xvyber=2109
 
27.5.2019 4.6.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka Zlatá.pdf
Příloha - uzavírka Zlatá.pdf
24.5.2019 18.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná dne 5.6.2019. 24.5.2019 6.6.2019
Vyhláška - rozhodnutí - T Mobile ČR 21.5.2019 7.6.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - změna Z 2787-00. 20.5.2019 9.7.2019
Vyhláška - HM Praha - Z-2812-00 a Z2822-00. 16.5.2019 9.7.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 17.4.2019. 7.5.2019 4.6.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb
3.5.2019 27.5.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019.pdf 29.4.2019 22.7.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29.4.2019 6.5.2019
Porovnání položek výpočtu cen vodného 2018.pdf  24.4.2019 11.6.2019
Finanční úřad pro Středočeský kraj, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796, 24.4.2019 4.6.2019
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019. 8.4.2019 13.6.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici č. III/33313 a č. III/0126a v k.ú. Sibřina 8.4.2019 26.4.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná dne 17.4.2019. 8.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
I
nformace o počtu a sídle volebních okrsků.
 
3.4.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, MZE - kůrovec.
Příloha - kůrovec.
3.4.2019 6.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
I
nformace o službě na OÚ.
3.4.2019 6.5.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 2. 29.3.2019 4.6.2019
Agenda nedostatečně zapsaných osob (neznámý vlastník).pdf
Tabulka - nedostatečně idenfifikovaný vlastníci, aktualizace k 1.2.2019.xls
Brožura - nedostatečně identifikovaní vlastníci.pdf
27.3.2019 6.5.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 27.2.2019. 26.3.2019 6.5.2019
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Sibřina, příspěvkové organizace. 11.3.2019 6.5.2019
Řád ohlašovny požáru Sibřina 1.3.2019 27.3.2019
DSO Povýmolí - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018. 20.2.2019 25.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 27.2.2019 18.2.2019 28.2.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.1.2019. 15.2.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška Hl. město Praha - vlna 16.pdf 4.2.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška Hl. město Praha - U1359, 1360, 1361.pdf 4.2.2019 27.3.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2018 31.1.2019 6.5.2019
Výzva k předkládání žádosti - obnova kulturních památek. 30.1.2019 24.4.2019
Oznámení o veřejné konzultaci územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem. 28.1.2019 28.2.2019
Veřejná vyhláška - Květnice - změna č. 1 územního plánu 28.1.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP Hl.m.Praha. 25.1.2019 27.3.2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2018 24.1.2019 27.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce. 23.1.2019 6.5.2019
Žádost o sposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Obec Sibřina na rok 2019. 23.1.2019 6.5.2019
Obec Sibřina vyhlašuje Program pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2019. 23.1.2019 6.5.2019
Oznámení o zahájení řízení - připojení objektů FTTS Praha 21. 21.1.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 01 - U1020, 1217, 1237, 1287. 17.1.2019 27.3.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 23.1.2019 15.1.2019 24.1.2019
Veřejná vyhláška - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - St. Boleslav. 11.1.2019 29.1.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 20.12.2018.
 
8.1.2019 29.1.2019
 
 

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 17.04.2020 00:15:48