INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
9

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Řád ohlašovny požáru Sibřina 1.3.2019 27.3.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 27.2.2019 18.2.2019 28.2.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.1.2019. 15.2.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška Hl. město Praha - vlna 16.pdf 4.2.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška Hl. město Praha - U1359, 1360, 1361.pdf 4.2.2019 27.3.2019
Oznámení o veřejné konzultaci územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem. 28.1.2019 28.2.2019
Veřejná vyhláška - Květnice - změna č. 1 územního plánu 28.1.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP Hl.m.Praha. 25.1.2019 27.3.2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2018 24.1.2019 27.3.2019
Oznámení o zahájení řízení - připojení objektů FTTS Praha 21. 21.1.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 01 - U1020, 1217, 1237, 1287. 17.1.2019 27.3.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 23.1.2019 15.1.2019 24.1.2019
Veřejná vyhláška - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - St. Boleslav. 11.1.2019 29.1.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 20.12.2018.
 
8.1.2019 29.1.2019
 
 

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 27.03.2019 19:54:15