INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
8

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 25.1.2018 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 17.1.2018 30.1.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 17.1.2018 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 9.1.2018 24.1.2018 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní značení 8.1.2018 24.1.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2017 29.12.2017 24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání voleb.
18.12.2017

 

24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
První zasedání okrskové volební komise
18.12.2017

 

24.1.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.11.2017 15.12.2017

 

24.1.2018 
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Hl.m.Prahy- vlna 11 14.12.2017 24.1.2018 
Dražební vyhláška č.j. 085 EX 7488/10-133    14.11.2017

 

16.2.2018
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 16.02.2018 22:35:05