INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
8

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 2832-00.pdf 9.3.2018 20.4.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Sibřina".
Příloha: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (ZIP 19,8MB)
8.3.2018 27.3.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Sibřina".
Příloha: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (ZIP 19,8MB)
8.3.2018 27.3.2018
Zápis z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k záměru „I/12 Běchovice - Úvaly“
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí záměru I/12 Běchovice - Úvaly.
Souhlasné závazné stanovisko k záměru I-12 Běchovici - Úvaly.pdf
6.3.2018 11.4.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 14.3.2018 v 18,00 hodin 6.3.2018 20.3.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.1.2018 26.2.2018 27.3.2018
Stavební povolení - stezka pro chodce a cyklisty Stupice.pdf 12.2.2018 1.3.2018

Stavební povolení - stezka pro chodce a cyklisty Sibřina.pdf
12.2.2018 1.3.2018

Stavební povolení - Chodník 3 - cyklostezka Stupice.pdf
12.2.2018 1.3.2018
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 8.2.2018

 

1.3.2018
Zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku parc. č.. 371/1 v k.ú. Sibřina za účelem parkování. 7.2.2018

 

1.3.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh zadání úprav vlny 12 ÚP HMP. 6.2.2018 20.3.2018
Výzva k překládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek 29.1.2018 20.3.2018
Výsledky II. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Sibřina 29.1.2018 20.3.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 17.1.2018 29.1.2018 27.2.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 25.1.2018 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 17.1.2018 30.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018 20.3.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 17.1.2018 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 9.1.2018 24.1.2018 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní značení 8.1.2018 24.1.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2017 29.12.2017 24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání voleb.
18.12.2017

 

24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
První zasedání okrskové volební komise
18.12.2017

 

24.1.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.11.2017 15.12.2017

 

24.1.2018 
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Hl.m.Prahy- vlna 11 14.12.2017 24.1.2018 
Obec Sibřina vyhlašuje Program na poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2018.
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity.pdf
Žádost o dotaci - dotační program 2018.doc
Smlouva na dotaci spolků - nevyplněný vzor.doc
 
11.12.2017 20.3.2018
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu 20.11.2017 28.2.2018
Dražební vyhláška č.j. 085 EX 7488/10-133    14.11.2017

 

16.2.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  20.9.2017 4.4.2018
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 20.04.2018 20:18:30