INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
8

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 20.12.2018 12.12.2018 28.12.2018
Návrh rozpočtu Mateřské školy Sibřina na rok 2019. 4.12.2018 28.12.2018
Návrh rozpočtu obce Sibřina na rok 2019 4.12.2018 28.12.2018
Návrh střednědobého výhledu obce Sibřina na roky 2019 - 2021 4.12.2018 28.12.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 28.11.2018.pdf

Příloha k zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce - Plán investičních a provozních záměrů obce na období 2018-2022.pps
Příloha k zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce - Plán investičních a provozních záměrů obce na období 2018-2022.pdf
 
30.11.2018 28.12.2018
Svazek obcí Povýmolí - návrh rozpočtu obce na rok 2019 27.11.2018 17.12.2018
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina konaného dne 5.11.2018. 21.11.2018 28.12.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 28.11.2018 20.11.2018 28.11.2018
Výběrové řízení - Praha - Křeslice - tajemník úřadu MČ.pdf
Výběrové řízení - Praha - Křeslice - pracovník odddělení životního prostředí.pdf
19.11.2018 28.12.2018
Rozhodnutí - přechodná úprava provozu v obci Sibřina.pdf
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v obci Sibřina.pdf

 
16.11.2018

 

5.12.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy zázemí HZS Sibřina II.
Výzva k podání nabídky..pdf
Příloha č. 1_hasičárna_projektová dokumentace_II.zip
Příloha č. 2 výzvy_hasičárna_položkový rozpočet_II.xlsx
Příloha č. 3 výzvy_hasičárna_poddodavatelé_II.doc
Příloha č. 4 výzvy_hasičárna_základní předpoklady_II.doc
Příloha č. 5 výzvy_hasičárna_kvalifikace_II.doc
Příloha č. 6 výzvy_hasičárna_návrh smlouvy_II.docx
 
15.11.2018

 

5.12.2018
Veřejná vyhláška - uzavírka silnice na Královice.pdf
Rozhodnutí - uzavírka silnice na Královice.pdf
13.11.2018 5.12.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 2812-00. 2.11.2018 28.12.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 4.10.2018 1.11.2018 5.12.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.pdf
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k  1.8.2018 - příloha.pdf
 
26.10.2018

 

23.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sibřina dne 5.11.2018. 26.10.2018 8.11.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 1345-00. 17.10.2018

 

5.12.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2776-00 a Z 2794-00.pdf 17.10.2018

 

23.11.2018

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy na ulici Říčanská Sibřina.pdf
17.10.2018

 

8.11.2018
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR za okrsek Benešov - 2. kolo. 15.10.2018 26.10.2018
Rozhodnutí - rekonstrukce ulice Zaříčanská, k.ú. Újezd nad Lesy v termínu 22.10. - 22.12.2018. 12.10.2018 8.11.2018
Uzavírka obce Zlatá - oznámení o zahájení řÍzení 8.10.2018 8.11.2018

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR za okrsek Benešov.pdf

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Sibřina.pdf

 
8.10.2018 26.10.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 19.9.2018 3.10.2018 26.10.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 1.10.2018 17.12.2018
Veřejná vyhláška - změna č. 4 ÚP Sluštice. 1.10.2018 8.11.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 4.10.2018 v 18,00 hodin 25.9.2018  8.10.2018

Oznámení o projednání návrhů zadání vlny 15 - Praha.pdf
Zadání změn vlny 15.pdf
24.9.2018  26.10.2018

Oznámení o projednání návrhů změn vlny úprav 4 UP - Praha.pdf

Zadání změn vlny úprav 04.pdf
24.9.2018  26.10.2018

Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Zastupitelstva obce Sibřina a Senátu Parlamentu ČR.
18.9.2018  15.10.2018
Dražební vyhláška č. j. 129 EX 6594/17-61
Dražební vyhláška č. j. 129 EX 6594/17-59
13.9.2018  8.11.2018
Veřejná vyhláška - Stavba chodníku 2 - Sibřina Říčany, úsek ořechová - konec obce. 12.9.2018

 

15.10.2018
Veřejná vyhláška - Stavba chodníku 1 - ulice Ke Kolodějům. 12.9.2018

 

15.10.2018
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do Zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR. 12.9.2018 1.10.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 19.9.2018 v 18,00 hodin 11.9.2018 25.9.2018 
ČEZ Dibstribuce, a.s. - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2018-2019 10.9.2018 23.11.2018
Zrušení zákazu vstupu do lesa.pdf 7.9.2018 15.10.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.8.2018 1.10.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volba do Zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR. 14.8.2018 8.10.2018
Opatření obecné povahy - rekonstrukce komunikací a kanalizace Koloděje. 14.8.2018 1.10.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 7.2018 8.8.2018 29.8.2018
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů. 2.8.2018 10.9.2018
Nařízení Středočeského kraje - zvýšené nebezpeční vzniku požárů
VÝSTRAHA ČHMÚ č: PVI_2018/63 vydaná v pondělí 23.07.2018 10:11  na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
Příloha: Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 
23.7.2018 8.11.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 26.7.2018 v 18,00 hodin 18.7.2018 2.8.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 26.6.2018 29.8.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 6.2018 22.6.2018 2.8.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.5.2018 22.6.2018 24.7.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 12.6.2018 3.8.2018
Výběrové řízení na pronájem prostor v objektu OÚ Sibřina za účelem provozování služby prodej potravin pro občany. 12.6.2018 24.7.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Metropolitní plán. 11.6.2018 2.8.2018
Stanovení počtu zastupitelů obce Sibřina na volební období 2018-2022. 8.6.2018 8.10.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- aktualizace č. 3 - elektrické vedení. 5.6.2018 24.7.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
29.5.2018 12.6.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 6.6.2018 v 18,00 hodin 29.5.2018 11.6.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje HMP. 22.5.2018 4.7.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z-1908-07.pdf 25.4.2018 11.6.2018
DSO Povýmolí - Závěrečný účet za rok 2017.pdf
Přílohy:
Fin 12-2017.pdf
Příloha 12-2017.pdf
Rozvaha 12- 2017.pdf
VZZ 12-2017.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2017.pdf
17.5.2018 2.6.2018

Návrh - závěrečný účet obce Sibřina za rok 2017.pdf
Výkaz Rozvaha k 31.12.2017 obec Sibřina.pdf
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 obec Sibřina.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sibřina za rok 2017.pdf
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2017 obec Sibřina.pdf
 
7.5.2018

 

29.5.2018
Rozvaha k 31.12.2017 příspěvkové organizace MŠ Sibřina.pdf
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 příspěvkové organizace MŠ Sibřina.pdf
Příloha k 31.12.2017 příspěvkové organizace MŠ Sibřina.pdf
Inventarizační zpráva _fyzická _k 31.12.2017 MŠ Sibřina.pdf
Inventarizační zpráva _dokladová _k 31.12.2017 MŠ Sibřina.pdf

 

7.5.2018

 

29.5.2018
Oznámení o ukončení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor - provozování prodejny potravin. 16.5.2018 28.5.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 23.5.2018 v 18,00 hodin 15.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 25.4.2018 4.6.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 25.4.2018 4.6.2018
Veřejná výzva k přihlášení zájemců na pozici "úředník" Úřadu městyse Škvorec. 20.4.2018 17.5.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (pdf)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (xlsx)
17.4.2018 18.5.2018

Oznámení o společném jednání - ÚP - Metropolitní plán.pdf
17.4.2018 18.5.2018 
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Seznam nedostatečné zapsaných osob, aktualizace k 1.2.2018
17.4.2018 18.5.2018 
Informace o veřejném vystavení návrhu Metropolitního plánu.pdf 13.4.2018 4.6.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 17.5.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 14.3.2018 11.4.2018 18.5.2018 
Veřejná vyhláška - Sibřina - přechodná úprava provozu- Vodovod Sibřina a Stupice.pdf 9.4.2018 17.5.2018
Veřejná vyhláška - Sibřina - přechodná úprava provozu- umístění kabelu.pdf 9.4.2018 17.5.2018
Výběrové řízení - pronájem nebytových prostor - budova OÚ Sibřina.pdf 4.4.2018 3.5.2018

Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2838-00 ÚP HMP (3 varianty).pdf
3.4.2018 4.6.2018
Veřejná vyhláška - Sibřina - přechodná úprava provozu v k.ú. Sibřina a v k.ú. Stupice od 9.4. do 30.11.2018. 27.3.2018 26.4.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- společné jednání o návrzích změn ÚP HMP.  26.3.2018

 

18.5.2018 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3125-00. 16.3.2018

 

26.4.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP Hl.m.Prahy. 12.3.2018

 

17.5.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 2832-00.pdf 9.3.2018 20.4.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Sibřina".
Příloha: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (ZIP 19,8MB)
8.3.2018 27.3.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Sibřina".
Příloha: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (ZIP 19,8MB)
8.3.2018 27.3.2018
Zápis z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k záměru „I/12 Běchovice - Úvaly“
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí záměru I/12 Běchovice - Úvaly.
Souhlasné závazné stanovisko k záměru I-12 Běchovici - Úvaly.pdf
6.3.2018 11.4.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 14.3.2018 v 18,00 hodin 6.3.2018 20.3.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 28.2.2018 18.5.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.1.2018 26.2.2018 27.3.2018
Stavební povolení - stezka pro chodce a cyklisty Stupice.pdf 12.2.2018 1.3.2018

Stavební povolení - stezka pro chodce a cyklisty Sibřina.pdf
12.2.2018 1.3.2018

Stavební povolení - Chodník 3 - cyklostezka Stupice.pdf
12.2.2018 1.3.2018
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 8.2.2018

 

1.3.2018
Zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku parc. č.. 371/1 v k.ú. Sibřina za účelem parkování. 7.2.2018

 

1.3.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2017 6.2.2018

 

29.5.2018
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh zadání úprav vlny 12 ÚP HMP. 6.2.2018 20.3.2018
Výzva k překládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek 29.1.2018 20.3.2018
Výsledky II. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Sibřina 29.1.2018 20.3.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 17.1.2018 29.1.2018 27.2.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 25.1.2018 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 17.1.2018 30.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018 20.3.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 17.1.2018 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 9.1.2018 24.1.2018 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní značení 8.1.2018 24.1.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2017 29.12.2017 24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání voleb.
18.12.2017

 

24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
První zasedání okrskové volební komise
18.12.2017

 

24.1.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.11.2017 15.12.2017

 

24.1.2018 
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Hl.m.Prahy- vlna 11 14.12.2017 24.1.2018 
Obec Sibřina vyhlašuje Program na poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2018.
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity.pdf
Žádost o dotaci - dotační program 2018.doc
Smlouva na dotaci spolků - nevyplněný vzor.doc
 
11.12.2017 20.3.2018
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu 20.11.2017 28.2.2018
Dražební vyhláška č.j. 085 EX 7488/10-133    14.11.2017

 

16.2.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2017 9.11.2017 29.5.2018
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 8.11.2017 11.4.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  20.9.2017 4.4.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2017 9.11.2017 29.5.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2017 7.9.2017

 

29.5.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2017 9.6.2017 29.5.2018
Rozpočtové opatření 1/2017. 11.5.2017 29.5.2018
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 28.12.2018 23:03:13