INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3125-00. 16.3.2018

 

 
Závěrka za rok 2017 MŠ Sibřina
71007334_CV01_UPO_201712 rozvaha.pdf
71007334_CV02_UPO_201712 výkaz zisku a ztráty.pdf
71007334_CV04_UPO_201712 přílohy.pdf
VÝKAZ BANKOVNÍ ÚČTY PO ROK 2017.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO-VHČ ROK 2017.PDF
VÝKAZ PROTOKOL O MEZIVÝKAZOVÝCH VAZBÁCH PO PŘED ZÁVĚRKOU ÚČET..PDF
VÝKAZ PLNĚNÍ ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI PO ROK 2017.PDF
Výkaz Hospodaření PO celkem rok 2017.frx.pdf – PDF, 46 kB

 
14.3.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP Hl.m.Prahy. 12.3.2018

 

 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 2832-00.pdf 9.3.2018  
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Sibřina".
Příloha: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (ZIP 19,8MB)
8.3.2018  
Zápis z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k záměru „I/12 Běchovice - Úvaly“
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí záměru I/12 Běchovice - Úvaly.
Souhlasné závazné stanovisko k záměru I-12 Běchovici - Úvaly.pdf
6.3.2018  
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 14.3.2018 v 18,00 hodin 6.3.2018  
Veřejnoprávní smlouva - SOSák,  2018.pdf 1.3.2018  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.1.2018 26.2.2018  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh zadání úprav vlny 12 ÚP HMP. 6.2.2018  
Rozpočtové opatření č. 7/2017 6.2.2018

 

 
Výzva k překládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek 29.1.2018  
Výsledky II. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Sibřina 29.1.2018  
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018  
Schválený rozpočet Mateřské školy Sibřina na rok 2018 27.12.2017

 

 
Rozpočet obce Sibřina na rok 2018 21.12.2017

 

 
Obec Sibřina vyhlašuje Program na poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2018.
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity.pdf
Žádost o dotaci - dotační program 2018.doc
Smlouva na dotaci spolků - nevyplněný vzor.doc
 
11.12.2017  
Návrh rozpočtu Mateřské školy Sibřina, příspěvkové organizace, na rok 2018 30.11.2017  
Energetické úspory na objektu OÚ Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina 30.11.2017  
Rozpočtové opatření č. 5/2017 9.11.2017  
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 8.11.2017  
Schválený rozpočet MŠ Sibřina na rok 2017
 
19.10.2017  
Závěrka MŠ Sibřina za rok 2016
Inventarizace 2016.pdf
rozvaha.pdf
výkaz zisku a ztrát.pdf
příloha.pdf

 
18.10.2017  
Rozpočtový výhled obce na období 2017-2019.pdf 12.10.2017

 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu pro poskytování dotací  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany Oblast podpory Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými.
 
10.10.2017  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  20.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 3/2017 7.9.2017

 

 
Záměr obce vybudovat stezky pro pěší a cyklisty 31.8.2017

 

 
Žádost dle zákona 106/1999 Sb.
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.
17.8.2017

 

 
Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 8.8.2017 10.8.2017

 

 
Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 4.7.2017 31.7.2017

 

 
Upozornění na stav vody v obecním vodovodu v průběhu rekonstrukce vodárny 24.7.2017

 

 
Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina.pdf 18.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 9.6.2017  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace spolku SOSák z rozpočtu obce Sibřina. 18.5.2017

 

VPS
Rozpočtové opatření 1/2017. 11.5.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016
Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016.
Výkaz zisku a ztrát 2016.
Rozvaha 2016.
Příloha - 2016.
Zpráva o výsledku hospodaření - 2016.

 
25.4.2017 rozpočet
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce 8.9.2016  
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 17.03.2018 22:45:08