INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.1.2020 20.2.2020  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - Povýmolí. 18.2.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 17. 14.2.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3148, 58,83 -12.pdf
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3164 -12.pdf
13.2.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3131-12.pdf
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12.pdf
12.2.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - Z 3175-12. 11.2.2020  
Pozvánka k jednání - Katastrální úřad pro Středočeský kraj - revize KN 7.2.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 21. 7.2.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 19. 6.2.2020  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.1.2020 27.1.2020  
Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek. 21.1.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - Z 2440-00. 20.1.2020  
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PRO OBEC SIBŘINA – MÍSTNÍCH ČÁSTÍ SIBŘINA A STUPICE

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf
Smlouva o dodávce vody.pdf

 
14.1.2020  
Rozpočtové opatření č. 8/2019 19.12.2019  
Rozpočtové opatření č. 7/2019 19.12.2019  
Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod.pdf
Kalkulovaná cena stočné - voda pitná, voda odpadní.pdf
Reklamační řád - odvádění odpadních vod.pdf

 
19.12.2019  
Rozpočet obce na rok 2020. 19.12.2019  
Rozpočet MŠ na rok 2020. 19.12.2019  
Rozpočet 2020 - Svazek obcí Povýmolí. 19.12.2019  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční provoz činnosti příjemce - vzor pro rok 2020.pdf
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina na rok 2020.pdf
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity 2020.pdf
19.12.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212
Příloha: Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - kůrovec - seznam katastrálních území.
9.12.2019 1.1.2023
Informace pro občany o předávání bioodpadu v zimním období. 22.10.2019  
Odpověď na žádost dle zákona 106-1999 - akcie 16.10.2019  
Veřejná vyhláška - 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Stř. kraje. 2.10.2019  
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 18.9.2019  
Veřejná vyhláška MZ - podmínky zalesňování.pdf
Příloha k veřejné vyhlášce MZ.pdf
30.8.2019  
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí. 28.8.2019  
Strategický plán rozvoje sportu 21.8.2019  
Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina, 2019.pdf 11.6.2019   
Veřejnoprávní smlouva - SOSák,  2019.pdf 11.6.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018.pdf
Přílohy:
Vykaz_zisku_a_ztraty_2018-12.pdf
Fin212M_2018-12.pdf
Priloha_2018-12.pdf
Rozvaha_2018-12.pdf

 
29.4.2019  
Závěrka za rok 2018 MŠ Sibřina
71007334_CV01_UPO_201812 rozvaha.pdf
71007334_CV04_UPO_201812 příloha.pdf
71007334_CV02_UPO_201812 výkaz zisku a ztráty.pdf
CSUISReport_71007334_201812 potvrzení o zpracování závěrky.pdf
OPIS ÚČETNÍCH DOKLADŮ DLE ČÍSEL DOKLADU 1-12-2018.PDF
PŘEHLED OBRATŮ OBDOBÍ 01 - 12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE OD ÚSC, VERZE 2X30 1-12-2018 PROVOZ.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO, VERZE 2X40 1-12-2018.PDF
VÝKAZ HOSPODAŘENÍ PO CELKEM, VERZE 2015X11 1-12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33353.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33063.PDF
VÝKAZ PROTOKOL O MEZIVÝKAZOVÝCH VAZBÁCH PO, VERZE 2016X03 1-12-2018.PDF
Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ za rok 2018.pdf
 
29.4.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018 - návrh 2.4.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sibřina - 2019-2021. 28.12.2018  
Svazek obcí Povýmolí - Rozpočet na rok 2019 20.12.2018  
Sazebník úhrad za poskytnutí informací 3.10.2018  
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2020
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 20.02.2020 21:52:12