INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2759-00. 18.1.2021  
Výroční zpráva za rok 2020 15.1.2021  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z3239-15 13.1.2021  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2600-00 13.1.2021

 

 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 08 11.1.2021  
Pozvánka a program na veřejné zasedání zastupitelstva dne 18.1.2021 10.1.2021  
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnice v roce 2021 8.1.2021  

Rozpočet obce pro rok 2021.pdf
6.1.2021  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sibřina - 2020-2024.pdf
 
6.1.2021  
Rozpočet ZŠ a MŠ Sibřina na rok 2021.pdf 6.1.2021  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3431-00. 6.1.2021  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 19. 5.1.2021  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 11. 5.1.2021  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 10 - změny. 5.1.2021  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 10. 5.1.2021  

Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 9.
5.1.2021  
Rozpočtový výhled - 2021-2026 - Svazek Povýmolí.pdf
Svazek Povýmolí - rozpočet 2021.pdf
29.12.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 24. 10.12.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 12. 10.12.2020  
Návrh rozpočtu obce Sibřina pro rok 2021. 25.11.2020  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sibřina pro roky 2020 až 2024. 25.11.2020  
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Sibřina na rok 2021. 25.11.2020  
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity 2021.
Žádost o poskytnutí účelové dotace - 2021.
Veřejnoprávní smlouva o spokytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - spolky_ rok 2021.
18.11.2020  
Vládní usnesení ze dne 21.10.2020
UV 1078 - 2020.pdf
UV 1079 - 2020.pdf
UV 1080 - 2020.pdf
22.10.2020  
Sbírka zákonů 166 ze dne 12.10.2020 - krizová opatření 13.10.2020  
Rozpočtové opatření /7/2020. 12.10.2020

 

 
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce. 18.9.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 15. 15.9.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 13. 11.9.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - vlna V. 13.8.2020  
Veřejná vyhláška - kůrovec.pdf
Veřejná vyhláška - kůrovec - příloha.pdf
3.8.2020  
Závěrečný účet obce Sibřina za rok 2019.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sibřina za rok 2019.pdf
Rozvaha k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Příloha k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Fin 2-12 M k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
 
25.6.2020  
Roční závěrka k 31.12.2019 MŠ Sibřina
71007334_CV02_UPO_201912 výkaz zisku a ztráty 1-12-2019.pdf
71007334_CV01_UPO_201912 rozvaha 1-12-2019.pdf
71007334_CV04_UPO_201912 příloha 1-12-2019.pdf
CSUISReport_71007334_201912 k 31.12.2019.pdf
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE OD ÚSC, VERZE 2X30 PROVOZ 1-12-2019.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2019 ÚZ33063.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 ÚZ33074 1-12-2019.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 ÚZ33076 1-12-2019.PD
VÝKAZ HOSPODAŘENÍ PO CELKEM, VERZE 2015X11 1-12-2019.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 ÚZ33353 1-12-2019.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO, VERZE 2X40 VHČ 1-12 2019.PDF
 
26.5.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V OBCÍCH KVĚTNICE, DOBROČOVICE, ŠKVOREC, TŘEBOHOSTICE a ÚVALY – čtvrť Radlická. 14.5.2020

 

 
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec, úprava opatření, č.j. 17110/2020-MZE-16212 - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.pdf
Příloha k vyhlášce - kůrovec.pdf
3.4.2020  
2020 - č. 6 - Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina.pdf 3.3.2020  
Veřejnoprávní smlouva - SDH Sibřina 2020.pdf 25.2.2020  
Veřejnoprávní smlouva - SOSák 2020.pdf 25.2.2020

 

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - Povýmolí. 18.2.2020  
Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod.pdf
Kalkulovaná cena stočné - voda pitná, voda odpadní.pdf
Reklamační řád - odvádění odpadních vod.pdf

 
19.12.2019  
Rozpočet obce na rok 2020. 19.12.2019  
Rozpočet MŠ na rok 2020. 19.12.2019  
Rozpočet 2020 - Svazek obcí Povýmolí. 19.12.2019  
Odpověď na žádost dle zákona 106-1999 - akcie 16.10.2019  
Veřejná vyhláška - 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Stř. kraje. 2.10.2019  
Veřejná vyhláška MZ - podmínky zalesňování.pdf
Příloha k veřejné vyhlášce MZ.pdf
30.8.2019  
Strategický plán rozvoje sportu 21.8.2019  
Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina, 2019.pdf 11.6.2019   
Veřejnoprávní smlouva - SOSák,  2019.pdf 11.6.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018.pdf
Přílohy:
Vykaz_zisku_a_ztraty_2018-12.pdf
Fin212M_2018-12.pdf
Priloha_2018-12.pdf
Rozvaha_2018-12.pdf

 
29.4.2019  
Závěrka za rok 2018 MŠ Sibřina
71007334_CV01_UPO_201812 rozvaha.pdf
71007334_CV04_UPO_201812 příloha.pdf
71007334_CV02_UPO_201812 výkaz zisku a ztráty.pdf
CSUISReport_71007334_201812 potvrzení o zpracování závěrky.pdf
OPIS ÚČETNÍCH DOKLADŮ DLE ČÍSEL DOKLADU 1-12-2018.PDF
PŘEHLED OBRATŮ OBDOBÍ 01 - 12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE OD ÚSC, VERZE 2X30 1-12-2018 PROVOZ.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO, VERZE 2X40 1-12-2018.PDF
VÝKAZ HOSPODAŘENÍ PO CELKEM, VERZE 2015X11 1-12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33353.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33063.PDF
VÝKAZ PROTOKOL O MEZIVÝKAZOVÝCH VAZBÁCH PO, VERZE 2016X03 1-12-2018.PDF
Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ za rok 2018.pdf
 
29.4.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018 - návrh 2.4.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sibřina - 2019-2021. 28.12.2018  
Sazebník úhrad za poskytnutí informací 3.10.2018  
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2020
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 18.01.2021 22:27:45