INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Vyhláška - rozhodnutí - T Mobile ČR 21.5.2019  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - změna Z 2787-00. 20.5.2019  
Vyhláška - HM Praha - Z-2812-00 a Z2822-00. 16.5.2019  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 17.4.2019. 7.5.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb
3.5.2019  
Rozpočtové opatření č. 1/2019.pdf 29.4.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018.pdf 29.4.2019  
Závěrka za rok 2018 MŠ Sibřina
71007334_CV01_UPO_201812 rozvaha.pdf
71007334_CV04_UPO_201812 příloha.pdf
71007334_CV02_UPO_201812 výkaz zisku a ztráty.pdf
CSUISReport_71007334_201812 potvrzení o zpracování závěrky.pdf
OPIS ÚČETNÍCH DOKLADŮ DLE ČÍSEL DOKLADU 1-12-2018.PDF
PŘEHLED OBRATŮ OBDOBÍ 01 - 12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE OD ÚSC, VERZE 2X30 1-12-2018 PROVOZ.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO, VERZE 2X40 1-12-2018.PDF
VÝKAZ HOSPODAŘENÍ PO CELKEM, VERZE 2015X11 1-12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33353.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33063.PDF
VÝKAZ PROTOKOL O MEZIVÝKAZOVÝCH VAZBÁCH PO, VERZE 2016X03 1-12-2018.PDF
Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ za rok 2018.pdf
 
29.4.2019  
Finanční úřad pro Středočeský kraj, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796, 24.4.2019  
Porovnání položek výpočtu cen vodného 2018.pdf  24.4.2019  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019. 8.4.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
I
nformace o počtu a sídle volebních okrsků.
 
3.4.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018 2.4.2019  
DSO Povýmolí - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018. 20.2.2019  
Schválený rozpočet MŠ Sibřina na rok 2019. 28.12.2018  
Schválený rozpočet obce Sibřina na rok 2019. 28.12.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sibřina - 2019-2021. 28.12.2018  
Svazek obcí Povýmolí - Rozpočet na rok 2019 20.12.2018  
Žádost dle zákona 106/1999Sbb..
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb..
13.12.2018  
Rozpočtové opatření č. 9/2018 7.12.2018  
Rozpočtové opatření č. 8/2018 7.12.2018  
Sazebník úhrad za poskytnutí informací 3.10.2018  
Rozpočtové opatření č. 6/2018 3.8.2018  
Rozpočtové opatření č. 5/2018 3.8.2018  
Závěrečný účet svazku obcí Povýmolí za rok 2017 12.6.2018

 

 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výmalba MŠ Sibřina“
Přílohy výzvy_výmalba.zip
Průvodní dopis_malba.pdf
zveřejněno na portálu 28.5.2018 - https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-sibrina
 
31.5.2018  
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavba altánu pro MŠ Sibřina“
Průvodní dopis_altán.pdf
Přílohy výzvy_altán.zip – Soubor, 4 MB


zveřejněno na portálu 28.5.2018 - https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-sibrina

 
31.5.2018  
Závěrečný účet obce Sibřina za rok 2017.pdf
s přílohami:
Výkaz Rozvaha k 31.12.2017 obec Sibřina.pdf
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 obec Sibřina.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sibřina za rok 2017.pdf
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2017 obec Sibřina.pdf
Příloha
 
29.5.2018

 

 
Závěrka za rok 2017 MŠ Sibřina
71007334_CV01_UPO_201712 rozvaha.pdf
71007334_CV02_UPO_201712 výkaz zisku a ztráty.pdf
71007334_CV04_UPO_201712 přílohy.pdf
VÝKAZ BANKOVNÍ ÚČTY PO ROK 2017.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO-VHČ ROK 2017.PDF
VÝKAZ PROTOKOL O MEZIVÝKAZOVÝCH VAZBÁCH PO PŘED ZÁVĚRKOU ÚČET..PDF
VÝKAZ PLNĚNÍ ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI PO ROK 2017.PDF
Výkaz Hospodaření PO celkem rok 2017.frx.pdf – PDF, 46 kB

 
14.3.2018  
Veřejnoprávní smlouva - SOSák,  2018.pdf 1.3.2018  
Rozpočet svazku obcí Povýmolí na rok 2018 28.12.2017

 

 
Schválený rozpočet Mateřské školy Sibřina na rok 2018 27.12.2017

 

 
Rozpočet obce Sibřina na rok 2018 21.12.2017

 

 
Návrh rozpočtu Mateřské školy Sibřina, příspěvkové organizace, na rok 2018 30.11.2017  
Energetické úspory na objektu OÚ Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina 30.11.2017  
Schválený rozpočet MŠ Sibřina na rok 2017
 
19.10.2017  
Závěrka MŠ Sibřina za rok 2016
Inventarizace 2016.pdf
rozvaha.pdf
výkaz zisku a ztrát.pdf
příloha.pdf

 
18.10.2017  
Rozpočtový výhled obce na období 2017-2019.pdf 12.10.2017

 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu pro poskytování dotací  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany Oblast podpory Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými.
 
10.10.2017  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  20.9.2017  
Záměr obce vybudovat stezky pro pěší a cyklisty 31.8.2017

 

 
Žádost dle zákona 106/1999 Sb.
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.
17.8.2017

 

 
Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 8.8.2017 10.8.2017

 

 
Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 4.7.2017 31.7.2017

 

 
Upozornění na stav vody v obecním vodovodu v průběhu rekonstrukce vodárny 24.7.2017

 

 
Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina.pdf 18.7.2017  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace spolku SOSák z rozpočtu obce Sibřina. 18.5.2017

 

VPS
Závěrečný účet obce za rok 2016
Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016.
Výkaz zisku a ztrát 2016.
Rozvaha 2016.
Příloha - 2016.
Zpráva o výsledku hospodaření - 2016.

 
25.4.2017 rozpočet
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce 8.9.2016  
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 21.05.2019 21:38:01