INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 1.6.2017 od 17.30 hodin 24.5.2017

 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace spolku SOSák z rozpočtu obce Sibřina. 18.5.2017

 

 
Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu "Polní cesta VPCS3 Sibřina" 18.5.2017

 

 
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, ÚZSVM č. SHMS/024/2017 17.5.2017  
Rozpočtové opatření 1/2017. 11.5.2017  
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na ŽP - I-12. 11.5.2017  
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 ÚP HMP 3.5.2017  
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017", vydal FÚ pro Středočeský kraj, 27.4.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 25.4.2017  
Veřejná vyhláška - společné jednání Z 2776-00 24.4.2017  
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na ŽP "Silniční okruh kolem Prahy, stavby 511, Běchovice - dálnice D1" 21.4.2017  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3083-00.
Oznámení - zadání změny Z3083-00 - příloha.
Oznámení - zadání změny Z3083-00.
19.4.2017  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 12.4.2017
pozn.: v usnesení došlo k doplnění hlasujících zastupitelů.
18.4.2017

 

 
Veřejná vyhláška - návrh změny Z 2440-00.pdf
Přílohy:
Zadání změny Z2440-00 - mapa.pdf
Zadání změny Z2440-00 - tabulka.pdf
Zadání změny Z2440-00 - příloha.pdf
Zadání změny Z2440-00.pdf
Oznámení - návrh zadání změny Z2440-00.pdf

 
18.4.2017  
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely
Příloha:
Informace o přípravku a místu aplikace
18.4.2017

 

 
Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek pro rok 2017 29.3.2017  
Obec Sibřina vyhlašuje Program pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2017.
Příloha:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obec Sibřina na rok 2017

 
3.3.2017  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje HMP 20.2.2017   
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce 8.9.2016  
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 25.05.2017 21:18:01