INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- aktualizace č. 2 - koridor Rychlého spojení 22.9.2017

 

 
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  20.9.2017  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 6.9.2017 15.9.2017  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.8.2017 15.9.2017  
MZE . Návrh opatření obecné povahy, zákaz těžby smrk, borovice. 15.9.2017  
Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí 15.9.2017  
Posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí

Do posudku lze nahlížet v úředních hodinách OÚ, lze také nahlédnout elektronicky v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP472.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úředních deskách dotčených krajů.
 
8.9.2017

 

 
Veřejná dražební vyhláška č. j. 085 EX 1164/17-18, předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech ve vlastnictví povinného. 7.9.2017

 

 
Rozpočtové opatření č. 3/2017 7.9.2017

 

 
Záměr obce vybudovat stezky pro pěší a cyklisty 31.8.2017

 

 
Žádost dle zákona 106/1999 Sb.
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.
17.8.2017

 

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 20. a 21. října 2017
Poskytnutí informace o počtu a sídle voleních okrsků
15.8.2017

 

 
Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 8.8.2017 10.8.2017

 

 
Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 4.7.2017 31.7.2017

 

 
Upozornění na stav vody v obecním vodovodu v průběhu rekonstrukce vodárny 24.7.2017

 

 
Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina.pdf 18.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 9.6.2017  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace spolku SOSák z rozpočtu obce Sibřina. 18.5.2017

 

VPS
Závěrečný účet obce za rok 2016 25.4.2017 rozpočet
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce 8.9.2016  
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 22.09.2017 20:31:45