INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity 2021.
Žádost o poskytnutí účelové dotace - 2021.
Veřejnoprávní smlouva o spokytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - spolky_ rok 2021.
18.11.2020  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 2.11.2020 11.11.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změny - vlna 17. 9.11.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 24. 4.11.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vlna 12 31.10.2020  
Usnesení - odložení dražby. 26.10.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z3427-00. 23.10.2020  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 5.10.2020 22.10.2020  
Vládní usnesení ze dne 21.10.2020
UV 1078 - 2020.pdf
UV 1079 - 2020.pdf
UV 1080 - 2020.pdf
22.10.2020  
Sbírka zákonů 166 ze dne 12.10.2020 - krizová opatření 13.10.2020  
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020. 12.10.2020

 

 
Rozpočtové opatření /7/2020. 12.10.2020

 

 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3175. 7.10.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 12 - 3131. 7.10.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha-Z2440-00. 7.10.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 22. 1.10.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - aktualizace 7. 1.10.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - aktualizace 9. 30.9.2020  
Dražební vyhláška - č.j. 191 EX 823/19-151. 23.9.2020  
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce. 18.9.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 15. 15.9.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- - vlna 13. 11.9.2020  
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - vlna V. 13.8.2020  
Veřejná vyhláška - kůrovec.pdf
Veřejná vyhláška - kůrovec - příloha.pdf
3.8.2020  
Závěrečný účet obce Sibřina za rok 2019.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sibřina za rok 2019.pdf
Rozvaha k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Příloha k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
Fin 2-12 M k 31. 12. 2019 obec Sibřina.pdf
 
25.6.2020  
Roční závěrka k 31.12.2019 MŠ Sibřina
71007334_CV02_UPO_201912 výkaz zisku a ztráty 1-12-2019.pdf
71007334_CV01_UPO_201912 rozvaha 1-12-2019.pdf
71007334_CV04_UPO_201912 příloha 1-12-2019.pdf
CSUISReport_71007334_201912 k 31.12.2019.pdf
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE OD ÚSC, VERZE 2X30 PROVOZ 1-12-2019.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2019 ÚZ33063.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 ÚZ33074 1-12-2019.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 ÚZ33076 1-12-2019.PD
VÝKAZ HOSPODAŘENÍ PO CELKEM, VERZE 2015X11 1-12-2019.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 ÚZ33353 1-12-2019.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO, VERZE 2X40 VHČ 1-12 2019.PDF
 
26.5.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V OBCÍCH KVĚTNICE, DOBROČOVICE, ŠKVOREC, TŘEBOHOSTICE a ÚVALY – čtvrť Radlická. 14.5.2020

 

 
Nařízení - zpracovní lesních hospodářských osnov. 6.5.2020  
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Sbírka zákonů ze dne 20.4.2020 21.4.2020  
Sbírka zákonů  - 065-20-AK.pdf 
Sbírka zákonů - 066-20-AK.pdf
20.4.2020  
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020
Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT.pdf
Mimořádné-opatření-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách.pdf
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf
Mimořádné-opatření-nařízení-Vězeňské-službě-ČR.pdf
Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf

 
16.4.2020  
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020
Mimořádné-opatření-nařízení-k-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze.pdf
Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf
Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1.pdf
Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT.pdf
Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3.pdf
 
7.4.2020  
Sbírka zákonů ČR,častka 56 ze dne 6.4.2020. 7.4.2020  
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec, úprava opatření, č.j. 17110/2020-MZE-16212 - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.pdf
Příloha k vyhlášce - kůrovec.pdf
3.4.2020  
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest
Mimořádné-opatření-prodloužení-zákazu-maloobchodního-prodeje
Mimořádné-opatření-prodloužení-nařízení-omezeného-provozu-OVM-a-SO

Sb. zákonů částka 51, usnesení 140 - 142
 
31.3.2020  
Sbírka zákonů č.133/2020, částka 48 Sb.
Sbírka zákonů č. 130/2020, částka č. 47 Sb.
27.3.2020  
Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 27.3.2020  
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020 18.3.2020  
Sbírka_zákonů_částka_35_2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214
o přijetí krizového opatření.
16.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČR - NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
USNESENÍ VLÁDY ČR o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
13.3.2020  
Aktuální informace ke COVID
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j.MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN  
Informace Krajské epidemiologické komise
Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

 
9.3.2020  
2020 - č. 6 - Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina.pdf 3.3.2020  
Veřejnoprávní smlouva - SDH Sibřina 2020.pdf 25.2.2020  
Veřejnoprávní smlouva - SOSák 2020.pdf 25.2.2020

 

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - Povýmolí. 18.2.2020  
Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod.pdf
Kalkulovaná cena stočné - voda pitná, voda odpadní.pdf
Reklamační řád - odvádění odpadních vod.pdf

 
19.12.2019  
Rozpočet obce na rok 2020. 19.12.2019  
Rozpočet MŠ na rok 2020. 19.12.2019  
Rozpočet 2020 - Svazek obcí Povýmolí. 19.12.2019  
Odpověď na žádost dle zákona 106-1999 - akcie 16.10.2019  
Veřejná vyhláška - 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Stř. kraje. 2.10.2019  
Veřejná vyhláška MZ - podmínky zalesňování.pdf
Příloha k veřejné vyhlášce MZ.pdf
30.8.2019  
Strategický plán rozvoje sportu 21.8.2019  
Veřejnoprávní smlouva - SK Viktoria Sibřina, 2019.pdf 11.6.2019   
Veřejnoprávní smlouva - SOSák,  2019.pdf 11.6.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018.pdf
Přílohy:
Vykaz_zisku_a_ztraty_2018-12.pdf
Fin212M_2018-12.pdf
Priloha_2018-12.pdf
Rozvaha_2018-12.pdf

 
29.4.2019  
Závěrka za rok 2018 MŠ Sibřina
71007334_CV01_UPO_201812 rozvaha.pdf
71007334_CV04_UPO_201812 příloha.pdf
71007334_CV02_UPO_201812 výkaz zisku a ztráty.pdf
CSUISReport_71007334_201812 potvrzení o zpracování závěrky.pdf
OPIS ÚČETNÍCH DOKLADŮ DLE ČÍSEL DOKLADU 1-12-2018.PDF
PŘEHLED OBRATŮ OBDOBÍ 01 - 12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE OD ÚSC, VERZE 2X30 1-12-2018 PROVOZ.PDF
VÝKAZ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PO, VERZE 2X40 1-12-2018.PDF
VÝKAZ HOSPODAŘENÍ PO CELKEM, VERZE 2015X11 1-12-2018.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33353.PDF
VÝKAZ ČERPÁNÍ DOTACE ZE SR, VERZE 2X30 1-12-2018 ÚZ33063.PDF
VÝKAZ PROTOKOL O MEZIVÝKAZOVÝCH VAZBÁCH PO, VERZE 2016X03 1-12-2018.PDF
Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ za rok 2018.pdf
 
29.4.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2018 - návrh 2.4.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sibřina - 2019-2021. 28.12.2018  
Svazek obcí Povýmolí - Rozpočet na rok 2019 20.12.2018  
Sazebník úhrad za poskytnutí informací 3.10.2018  
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2020
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 18.11.2020 23:55:18