Úvod  >  Informace pro občany

        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Veřejná zasedání
        - Vyhlášky
        - Ztráty a nálezy
        - Občan na úřadě
        - Sibřina – ulice, mapa
        - Stupice – ulice, mapa
        - Historie
        - Památky
 

  INFORMACE PRO OBČANY 


STAVEBNÍ AKCE
2011

KANALIZACE A VODOVOD
VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE V OBCI SIBŘINA - INFORMAČNÍ TEXT
PREZENTACE PPT
Veřejná prezentace ke kanalizaci a vodovodu v obci Sibřina a Stupice:
[soubor PPT 1884kB]

!TEXT_SIB_ZM3_NAVRH_fin.
Rozhodnutí Vodovod Sibřina,1.etapa.
Výstavba vodovodu a kanalizace

 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
„ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCÍCH SIBŘINA A STUPICE“
Půdorys stavby rozšíření VO v Sibřině a Stupicích.
Dotaci na rozšíření VO poskytnul SZIF  z Programu Rozvoje venkova

Projekt  ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Projekt ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Projekt „Rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích Sibřina a Stupice“ je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EZFRV na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

 
VÝSTAVBA KABIN NA HŘIŠTI
Fotografie z akce výstavby kabin na hřišti pro fotbalisty SK Viktoria
Dotaci na kabiny poskytnul SZIF z Programu Rozvoje venkova:

 
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Stavební akce Autobusové zastávky Sibřina, linka 303, 329

Obec Sibřina inzeruje prodej
- radiátory, zářivková tělesa, dětské toaletní mísy, škrabku na brambory,


Čistopis změny č. 3 ÚP Sibřina, únor 2011
 [ Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (II.6) ]
 [ Výkres širších vztahů (II.5) ]
 [ Koordinační výkres (II.4) ]
 [ Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I.3) ]
 [ Hlavní výkres (I.2) ]
 [ Výkres základního členění území (I.1) ]
 [ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA (T2) ]
 [ NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA (T1) ]

Výkresy a výňatky z původního a pořád platného ÚP pro některé lokality, který je z roku 1999 a jeho 1.změna je z roku 2002:
 [ 1.změna ÚP-lokalita K Sibřině,regulativy2002 ]
 [ A_hlavni vykres-ÚP-1999 ]
 [ A_schema hlav. vykresu ]
 [ B_g sirsi vztahy ]
 [ územní plán Sibřina-textová část B-část d,e,f1999 ]


Informace o průběhu svozů odpadu  v roce 2012

SBĚRNÉ DVORY

NEPŘEHLÉDNĚTE !! 20.12.2012
Poplatky za popelnice a psy na rok 2013
Informace k platbám za popelnice

POPLATKY je možné platit:
• hotově v kanceláři obecního úřadu Sibřina (od 8. 1. 2013)
• bankovním převodem na účet 7520201/0100,
• poštovní složenkou typu A
(v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
Po předložení dokladu o zaplacení Vám bude známka vydaná na Obecním úřadě.
Známky na popelnice za rok 2012 platí jenom do konce ledna 2013 tj. 31.1.2013 ! Novou známku si prosím pořiďte do tohoto termínu!
Po tomto termínu Vám nebude nádoba na odpad bez nové platné známky odvezena.
Vzhledem ke zvýšenému objemu plateb za poplatky budou v lednu rozšířené „pokladní“ hodiny


NEPŘEHLÉDNĚTE !!

23.11.2010
ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ

Informační článek
Nařízení vlády č. 91-2010


Úřad obce Sibřina v rámci programu CZECH POINT nabízí:
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis ze živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z bodového hodnocení osoby
- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 Informace o otevírací době pobočky ČESKÉ POŠTY v Sibřině
www.posty-psc.cz/25084/posta-sibrina

Informace k problematice dopravní obslužnosti Sč. kraje


 

Linka 100303
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?lc=303&d=2010-09-01

Linka 100329
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?lc=329&d=2010-09-01
zdroje: http://www.ropid.cz , http://www.http://portal.idos.cz/

 

UŽITEČNÉ ODKAZY na Pražskou integrovanou dopravu:

 

Evidence pálení HZS Středočeského kraje: http://hzssk.webrex.cz/

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (pro bližší informace www.hzskladno.cz). Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Obec Sibřina má uzavřenou
Smlouvu o zabezpečení
poskytování pečovatelské služby s městem Úvaly: - žádost o poskytování pečovatelské služby

více informací na:
http://www.mestouvaly.cz/pecovatelska-sluzba

Při zjištění zvířat, které se pohybují po území obce a jejichž majitel není znám, prosím kontaktujte obecní úřad Sibřina

nebo psí útulek, se kterým obec spolupracuje:
Psí útulek v obci Maršovice
Maršovice 107, okres Benešov, 257 55
Kontakt: 775-268 225 ; 728-613 618; 317 744 394
utulek_marsovice@centrum.cz
PO-NE : 10:00 až 15:00

nebo kontaktujte
Policie ČR - Obvodní oddělení Úvaly (pobočka Úvaly)
Adresa: Riegerova 897, 250 82 Úvaly
Telefon: +420 974 881 800
Fax: +420 281 862 582
E-mail: phoopuvaly@mvcr.czvíce informací v odkazu Nakládání s odpady

BOX NA ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
je umístěn v přízemí budovy obecního úřadu v Sibřině.

Co do tohoto boxu lze umístit?
Jakákoli malá elektrozařízení o maximálních rozměrech 30x30x20cm
  • Rychlovarné konvice, mixery, žehličky
  • Kulmy, fény, holicí strojky
  • Telefony, faxy, mobilní telefony
  • PC a jejich příslušenství (klávesnice, myši…)
  • Skenery, tiskárny, dig. fotoaparáty
  • Vrtačky, elektrické nářadí
  • Ostatní malé domácí elektrospotřebiče
  • Suché baterie
 

 

©2007-2010 OBEC SIBŘINA, všechna práva vyhrazena