INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
7

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 12.4.2017 od 18,00 hodin 4.4.2017 18.4.2017
Vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod Sibřina, Stupice - větve C3, A6 a A8 v k.ú. Stupice. 6.3.2017 24.3.2017
Obec Sibřina vyhlašuje Program pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2017.
Příloha:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obec Sibřina na rok 2017

 
3.3.2017 18.4.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 22.2.2017
Příloha:
Program pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2017.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obec Sibřina na rok 2017

 
3.3.2017 21.3.2017
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu "RD s garáží" 1.3.2017 21.3.2017 
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.2.2017
1.3.2017 21.3.2017 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chodníku před OÚ Sibřina"
Výzva - chodník.

Přílohy výzvy (ke stažení ve formátu ZIP)
 
27.2.2017  24.3.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zateplení objektu OÚ Sibřina".
Výzva - zateplení.

Přílohy výzvy (ke stažení ve formátu ZIP)
 
27.2.2017  24.3.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochran jiných volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Opatření obecné povahy - kormorán velký.pdf

 
20.2.2017  21.3.2017 
Veřejná vyhláška - Zahájení vystavení a projednání Návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice. 20.2.2017  21.3.2017 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 22. 2. 2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 14.2.2017  23.2.2017 
Návrh rozpočtu obce Sibřina na rok 2017
Rozpočet 2017 dle paragrafů
6.2.2017  23.2.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- zadání změn vlna 02 3.2.2017  21.3.2017 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2016 2.2.2017  21.2.2017 
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Vodovod Sibřina, Stupice - věte D3, A6 a A8. 12.1.2017  7.2.2017 
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Vodovod Sibřina, Stupice - věte D3, A6 a A8. 12.1.2017  7.2.2017
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku OÚ Sibřina" 11.1.2017  21.2.2017 
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektru OÚ Sibřina" 11.1.2017  21.2.2017 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Úvaly a obcí Sibřina,  Městská policie Úvaly 3.1.2017 20.1.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 21.12.2016 31.12.2016 18.1.2017 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku OÚ Sibřina"
Příloha - dokumentace ke stažení ve formátu ZIP
30.12.2016 11.1.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektru OÚ Sibřina"
Příloha - dokumentace ke stažení ve formátu ZIP
30.12.2016 11.1.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 7.12.2016 24.1.2017 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2835-00 22.11.2016 20.1.2017
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 18.04.2017 21:15:31