INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
6

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 21.12.2016 31.12.2016 18.1.2017 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku OÚ Sibřina"
Příloha - dokumentace ke stažení ve formátu ZIP
30.12.2016 11.1.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektru OÚ Sibřina"
Příloha - dokumentace ke stažení ve formátu ZIP
30.12.2016 11.1.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina dne 21.12.2016 13.12.2016 27.12.2016
Vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Odkanalizování Sibřina na ČOV Sluštice. 8.12.2016 27.12.2016
Vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod Sibřina, Stupice". 8.12.2016 27.12.2016
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 7.12.2016 24.1.2017 
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočet_2017_dle_položek.
Rozpočet_2017_dle_paragrafů.
5.12.2016 27.12.2016
Návrh rozpočtu svazku Povýmolí na rok 2017. 28.11.2016 27.12.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 9.11.2016 23.11.2016 27.12.2016
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2835-00 22.11.2016 20.1.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z-1902-07 9.11.2016 27.12.2016
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3016-00
Textová část Z 3016-00
3.11.2016 18.1.2017  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina dne 9.11.2016 1.11.2016 15.11.2016
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh o vydání 21 změn.pdf 25.10.2016

 

27.12.2016
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha - nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.8.2016
24.10.2016 5.12.2016
Oznámení - zahájení územního řízení "Vodovod Sibřina, Stupice"
Vydal: MĚÚ Úvaly, Stavební úřad
19.10.2016

 

10.11.2016
Oznámení - zahájení územního řízení "Odkanalizování obce Sibřina na ČOV Sluštice"
Vydal: MĚÚ Úvaly, Stavební úřad
19.10.2016

 

10.11.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škold na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Přílohy:
Návrh opatření obecné povahy
Tabulka - přehled o usmrcených jedincích kormorána velkého
18.10.2016 21.11.2016
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v obci Sibřina. 10.10.2016 19.10.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 30.9.2016
Příloha - Odůvodnění veřejné zakázky
4.10.2016 24.10.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 22.9.2016 4.10.2016 24.10.2016
Volby 2016 - Upozornění pro voliče 30.9.2016 19.10.2016
Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu. 26.9.2016

 

27.12.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místě konání voleb
22.9.2016

 

19.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 30.9.2016 22.9.2016

 

3.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 22.9.2016 14.9.2016

 

23.9.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce 8.9.2016 11.5.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.8.2016 5.9.2016

 

3.10.2016
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlna 09 - ÚP HMP 23.8.2016

 

3.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 25.8.2016 17.8.2016

 

2.9.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
3.8.2016

 

3.10.2016
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2832-00.pdf 27.7.2016

 

2.9.2016
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh zadání úprav vlny 01 21.7.2016 2.9.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.7.2016 14.7.2016 3.8.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.7.2016 v době 8,00 - 16,00,  TS7190 Ke Kolodějům 163 11.7.2016

 

25.7.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná 3. 7. 2016 22.6.2016

 

11.7.2016
Výzva č. 2 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavenbí práce "Stavební úpravy MŠ Sibřina v roce 2006".
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
20.6.2016

 

11.7.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.6.2016 16.6.2016 11.7.2016
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Úvaly a obcí Sibřina k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii. 7.6.2016 11.7.2016
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „OOP PZKO CZ02“),

Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska
Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Přílohy:
Veřejná vyhláška - o vydání opatření obecné povahy.pdf172 kB
Opatření obecné povahy.pdf310 kB
Odůvodnění.pdf127 kB
Oznámení o vydání opatření.pdf123 kB
Program - kvalita ovzduší.pdf7 MB
Připomínky.pdf241 kB
Stanovisko k návrhu.pdf340 kB

 
6.6.2016 11.7.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 9.6.2016 1.6.2016 9.6.2016
Závěrečný účet obce 2015.pdf
Rozvaha 2015.PDF
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.PDF
Výsledovka 2015.PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.pdf

 
24.5.2016 9.6.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy MŠ Sibřina v roce 2016“
Příloha: Výzva k podání nabídky - stavební úpravy MŠ.pdf
Příloha: CD - Sibřina - Stavební úpravy.zip

 
20.5.2016 8.6.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.5.2016
Příloha:
Odměny od 13.5.2016
20.5.2016 7.6.2016
Sibřina - záměr o prodeji části pozemku pod trafostanicí.pdf 18.5.2016

 

7.6.2016
Zpráva o výsledku hospodaření - 2015 - Povýmolí.pdf2 MB
Rozvaha - 2015 - Povýmolí.pdf673 kB
Výkaz - 2015 - Povýmolí.pdf1 MB
Výkaz zisku a ztrát 2015 - Povýmolí.pdf467 kB
Příloha - 2015 - Povýmolí.pdf2 MB
Závěrečný účet za rok 2015 - Povýmolí.pdf
17.5.2016 15.6.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 12.5.2016 4.5.2016 16.5.2016
Květnice - veřejná vyhláška - územní plán - opakované veřejné projednání 3.5.2016 14.6.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 28.4.2016 30.5.2016
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 13.4.2016

 

21.4.2016 10.5.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 27.4.2016 19.4.2016 28.4.2016 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 13.4.2016 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina 5.4.2016 18.4.2016 
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 16.3.2016 25.3.2016 13.4.2016
Veřejná vyhláška -  Oznámení Z-1620-07 - Praha 24.3.2016 20.5.2016 
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha - nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.2.2016
21.3.2016 20.5.2016
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 16.3.2016 8.3.2016 18.3.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce a dostavba zázemí fotbalového stadionu v obci Sibřina".
Veřejný zadavatel: Obec Sibřina
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 15. 03. 2016 do 12:00 hodin.
Přílohy:
Doplňující dotazy k výběrovému řízení (k 11.3.2016)

00 průvodní dopis.pdf 1
01 Výzva k podání nabídky.pdf
Priloha c 1 vyzvy_Stadion.doc
Priloha c 2 vyzvy_Stadion.doc
Priloha c 3 vyzvy_Stadion.doc
Priloha c 4 vyzvy_Stadion.doc
01 TITULKA.pdf
02 OBSAH.pdf
03 TEXT.pdf
04 KONCEPT.pdf
05 SITUACE.pdf
06 PŮDORYS 1NP.pdf
07 PŮDORYS 2NP.pdf
08 ŘEZY.pdf
09 POHLEDY.pdf
10 POHLEDY 2.pdf
11 AXONOMETRIE.pdf
12 MATERIALITA.pdf
13 VIZUALIZACE 1.pdf
14 VIZUALIZACE 2.pdf
15 VIZUALIZACE 3.pdf
16 VIZUALIZACE 4.pdf
17 VIZUALIZACE 5.pdf
18 VIZUALIZACE 6.pdf
Stavební povolení - SK Viktoria.pdf
dokumentace - nové šatny.pdf
dokumentace - staré šatny.pdf

 
4.3.2016 18.3.2016
Veřejná vyhláška - Prodloužení termínu k dokončení stavby "Splašková kanalizace" 1.3.2016

 

18.3.2016
Usnesení - dražba č.j. 196 EX 3114/10-96 16.2.2016

 

9.3.2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -  za rok 2015 15.2.2016

 

9.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení zásilky pro Simonu Kadeřábkovou, č.j. OU 163/2016/ usneseni 15.2.2016

 

2.3.2016

Veřejná vyhláška - Z-1908-07
10.2.2016 13.4.2016
Veřejná vyhláška - Z 2748-00
 
10.2.2016

 

 31.3.2016
Veřejná vyhláška - Praha Z2748-00 28.1.2016  13.4.2016
Veřejná vyhláška - územní rozvoj Středočeského kraje.pdf
Přílohy:
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚR SČ KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 – 2016).pdf
návrh zprávy.pdf
vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR SK.xlsx
vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci  ZÚR SK.xlsx
vyhodnocení návrhů obcí a dalších subjektů.xlsx

 
28.1.2016 2.3.2016
Obec Sibřina zveřejňuje záměr směnit část pozemku v k. ú. Stupice. 28.1.2016 19.2.2016 
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 4.1.2016 15.1.2016 8.2.2016 
Vyhláška Cetin - existence nadzemních a podzemních sítí. 13.1.2016 19.2.2016 
Oznámení o vydání opatření ob povahy 1301201601.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf
13.1.2016 8.2.2016 
Veřejná vyhláška - prodloužení termínu dokončení stavby splašková kanalizace.
 
13.1.2016 8.2.2016 
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 16.12.2015 25.12.2015 13.1.2016
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 4.1.2016 25.12.2015 6.1.2016
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha - nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.11.2015.
16.12.2015 8.2.2016 
Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016 15.12.2015 7.1.2016
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO! 11.11.2015

 

19.2.2016 
Nařízení SVS - mor včelího plodu

 

8.9.2015

 

2.3.2016
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 10.05.2018 22:07:36