INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 2015

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 16.12.2015 25.12.2015 13.1.2016
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 4.1.2016 25.12.2015 6.1.2016
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha - nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.11.2015.
16.12.2015 8.2.2016 
Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016 15.12.2015 7.1.2016
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 16.12. 2015 8.12.2015 17.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 30.11.2015 17.12.2015
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 5.11.2015 14.11.2015 3.12.2015
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO! 11.11.2015

 

19.2.2016 
Obec Sibřina oznamuje záměr vypůjčit pozemek za účelem parkování. 29.10.2015

 

20.11.2015
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 5.11. 2015 23.10.2015 11.11.2015
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 14.10.2015 23.10.2015 11.11.2015 
Sluštice - návrh 4 změny územního plánu obce.
Sluštice - veřejná vyhláška.
Sluštice - zápis z VZ.
7.10.2015 2.11.2015
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 14.10. 2015 6.10.2015 15.10.2015
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha - nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.8.2015.
5.10.2015 20.11.2015
Usnesení o odročení dražebního jednání k provedení exekuce č.j. 23 EXE 360/2015 - 21, na neurčito 5.10.2015 2.11.2015
Obec Sibřina zveřejňuje záměr zřídit věcné břemeno - služebnost cesty. 24.9.2015 12.10.2015
Obec Sibřina zveřejňuje záměr pachtu pozemků v k.ú. Sibřina 21.9.2015 7.10.2015
Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2015 20.9.2015
.
5.10.2015
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 10.9.2015 15.10.2015
Nařízení SVS - mor včelího plodu

 

8.9.2015

 

2.3.2016
Dražební vyhláška č.j. 070 Ex 544/15-30, pozemek a RD č.p. 206 v k.ú. Sibřina 3.9.2015 15.10.2015
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu - OA Škoda Felicia, bílé barvy bez RZ
Č.J. P/0825/2015
27.7.2015 29.9.2015
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 15.7.2015 24.7.2015 2.9.2015
Program zlepšování kvality ovzduší.pdf
Veřejná vyhláška - zlepšování kvality ovzduší.pdf
Kvalita ovzduší.pdf
16.7.2015 2.9.2015
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu - OA Ford Galaxy, RZ 1C39578 15.7.2015 17.9.2015
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 29.6.2015 7.7.2015 24.7.2015

 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 15. 7. 2015 7.7.2015 16.7.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Strážník Obecní policie obce Šestajovice." 24.6.2015 28.7.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu  změny Z-2832/00 ÚP HMP 23.6.2015 2.9.2015
Dražební vyhláška -Usnesení o opakované dražbě č.j. 103 Ex 36877/14-67,  pozemek 683 v k.ú. Sibřina
naše č.j. P/0665/2015
19.6.2015 2.9.2015
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 4.6.2015 15.6.2015 3.7.2015
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 29. 6. 2015 19.6.2015 1.7.2015

 

Ředitelka MŠ Sibřina vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici učitelky Mateřské školy Sibřina
(zkrácený úvazek, doba určitá)
3.6.2015 23.7.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z-2832/00 ÚP HMP.
Staženo z ÚD po 7 dnech - Důvodem jsou chyby v zadávací dokumentaci, Praha stáhla tuto veřejnou vyhlášku do doby opravení chyb.
3.6.2015 11.6.2015
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 4. 6. 2015 26.5.2015 5.6.2015
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 13.5.2015
Příloha k zápisu - Připomínky k návrhu územního plánu Obce Květnice

Zápis kontrolního výboru 22.4.2015, ověřený
20.5.2015 10.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Výkaz zisku a ztráty 2014
Rozvaha 2014
19.5.2015 10.6.2015

 

Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh 2 změn ÚP HMP 15.5.2015 13.7.2015
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- návrh 21 změn vlny IV ÚP HMP 14.5.2015 23.7.2015

 

Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 3/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 6.5.2015 29.12.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.5.2015, Sibřina - ulice Okružní, Šlechtitelská 6.5.2015 28.5.2015
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 13.5.2015 5.5.2015 14.5.2015

 

Oznámení - výběrové řízení - prodej pozemku 467-5 4.5.2015 5.6.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí.
 
29.4.2015 5.6.2015
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015 21.4.2015 5.6.2015
Záměr - směna pozemku p.č. 684/59 v k.ú. Stupice 20.4.2015 12.5.2015
Květnice - veřejná vyhláška - veřejné projednání územního plánu 12.5.2015 14.4.2015 28.5.2015

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ÚP Praha - Z2179/00 13.4.2015 5.6.2015
Vyhláška - opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.pdf
Seznam obcí v povodí Dunaje.pdf
Seznam obcí v povodí Odry.pdf
Seznam obcí v povodí Labe.pdf
návrh OOP NPP Dunaje.pdf
návrh OOP NPP Odry.pdf
návrh OOP NPP Labe.pdf
1.4.2015 13.7.2015

 

Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha - Z1563-07 ÚP hl.m. Prahy 25.3.2015 28.5.2015

 

Oznámení o výběrovém řízení čísl. SHMS/040/2015 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k.ú. Sibřina - pozemek p.č. 467/5, vodní plocha 16.3.2015 1.4.2015

 

Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 25.2.2015
Přílohy:
Plán činnosti kontrolního výboru 2015
Zápis kontrolního výboru 14.1.2015, ověřený
2.3.2015 23.3.2015
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 25.2.2015
Vydala: Obec Sibřina
18.2.2015 6.3.2015
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK
Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole druhém, kde je uzávěrka příjmu žádostí stanovena na 30. dubna 2015.
Více informací v příloze
Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách MKČR: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

 
13.2.2015 29.4.2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2014 11.2.2015 6.3.2015

 

Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 36877/14-38
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
21.1.2015 17.3.2015
Oznámení o výběrovém řízení čís. SHMS/002/2015 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k.ú. Sibřina
Vydal: ÚZSVM
13.1.2015 11.2.2015
Veřejná vyhláška - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 9.1.2015 11.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe". 6.1.2015 11.2.2015
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha _Z-1772, Z-1892 A Z-1902 4.12.2014 11.2.2015
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
24.3.2014  24.2.2015
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 10.05.2018 22:08:04