INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 2014

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 17.12.2014
Příloha k zápisu - Investice a provoz 2015
23.12.2014 13.1.2015
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 17.12.2014
Vydal: Obec Sibřina
9.12.2014 18.12.2014
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha _Z-1772, Z-1892 A Z-1902 4.12.2014 11.2.2015
Návrh rozpočtu obce Sibřina na rok 2015 1.12.2014 18.12.2014

 

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sibřina konaného dne 5.11.2014 14.11.2014 4.12.2014
Veřejná vyhláška -návrh zadání celoměstsky významných změn V - 1 část 11.11.2014 30.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sibřina dne 5.11.2014 28.10.2014 6.11.2014
Oznámení o výběrovém řízení č. SHMS/102/2014, prodávaný pozemek, koryto vodního toku
Vydal ÚZSVM, čj. UZSVM/S/23684/2014-HMSO
16.10.2014 19.11.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11.10.2014 11.11.2014
Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 9.10.2014 29.10.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 1.10..2014
Příloha k zápisu
 
8.10.2014 24.10.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
24.9.2014 13.10.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 1.10.2014 23.9.2014 6.10.2014

 

Veřejná vyhláška_návrh změny Z - 1424
Vydal: Hlavní město Praha
15.9.2014 4.11.2014
Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - TRIPS, spol. s r.o.
Vydal: MěÚ Úvaly, č.j. MEUV 10118/2014 STU
8.9.2014 26.9.2014

 

Rozpočet na rok 2014 - oprava součtového řádku
Jedná se o drobnou opravu v rozpočtu, kdy byl pouze špatný součet v součtovém řádku č. 3639. Celková výše rozpočtu se nemění.
3.9.2014 23.9.2014

 

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu k.ú. obce Sibřina 3.9.2014 6.10.2014

 

Výběrové řízení - pozemek 467 - 5 v k.ú. Sibřina 2.9.2014 30.9.2014
Doplňující informace k výběrovému řízení k zakázce  „Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina“
Vzhledem k doplňujícím informacím se posouvá termín předložení nabídek na 8.9.2014 do 17 hodin.
 
28.8.2014 8.9.2014
Doplňující informace k výběrovému řízení k zakázce  „Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina“
Vzhledem k doplňujícím informacím se posouvá termín předložení nabídek na 8.9.2014 do 17 hodin.
 
28.8.2014 8.9.2014

 

Upřesnění informací a zadání k zakázce „Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina“ - prodloužení termínu řízení a vypořádání připomínek a dotazů účastníků.
Termín podání nabídek se posouvá na  1.9.2014 do 17 hod.

1 Výzva - Sibřina zeleň.doc (50 kB)
2 Zadávací dokumentace_kryci list_cp_navrh smlouvy Sibřina.doc (978 kB)
Doplňující informace Sibřina.doc (14 kB)
Výkaz_extravilan.xls (121 kB)
Výkaz_intravilan.xls (135 kB)
20.8.2014 8.9.2014
Upřesnění informací a zadání k zakázce „Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina“ - prodloužení termínu řízení a vypořádání připomínek a dotazů účastníků.
Termín podání nabídek se posouvá na  1.9.2014 do 17 hod.

1 Výzva - Sibřina zeleň.doc (50 kB)
2 Zadávací dokumentace_kryci list_cp_navrh smlouvy Sibřina.doc (978 kB)
Doplňující informace Sibřina.doc (14 kB)
Výkaz_extravilan.xls (121 kB)
Výkaz_intravilan.xls (135 kB)
20.8.2014 8.9.2014
Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - doplnění a upřesnění:
Výkazy výměr jednotlivých lokalit - cást Stupice - náves
Výkazy výměr jednotlivých lokalit- cást Sibrina - Nová ulice
Oprava kumulativního rozpočtu.
 
19.8.2014 8.9.2014
Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - doplnění a upřesnění:
Výkazy výměr jednotlivých lokalit - cást Stupice - náves
Výkazy výměr jednotlivých lokalit- cást Sibrina - Nová ulice
Oprava kumulativního rozpočtu.
 
19.8.2014 8.9.2014
Upozornění k výběrovému řízení - Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina 15.8.2014 8.9.2014
Upozornění k výběrovému řízení - Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina 15.8.2014 8.9.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Volby do zastupitelstva - počet volebních okrsků
8.8.2014 13.10.2014
Požární řád obce Sibřina - Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 3/2014, kterou se vydává Požární řád obce Sibřina 7.8.2014 2.9.2014 
Výzva a zadávací dokumentace – Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina.
Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - doplnění a upřesnění
 (zveřejněno na ÚD 19.8.2014)
Výkazy výměr jednotlivých lokalit - cást Stupice - náves
Výkazy výměr jednotlivých lokalit- cást Sibrina - Nová ulice
Oprava kumulativního rozpočtu.

Upozornění - výběrové řízení - Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina
 (zveřejněno na ÚD 15.8.2014)

Výzva a zadávací dokumentace – Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina.
 
(zveřejněno na ÚD 6.8.2014)
Lhůta pro podávání nabídek do sídla zadavatele: nejpozději dne 26.8.2014 do 17,00 hodin.
Výzva k podání nabídky_renovace a doplnění zeleně.pdf (892 kB)
Zadávací dokumentace - renovace a doplnění zeleně.pdf (2,1 MB)
Přílohy:
Přílohy k zakázce ke stažení ve formátu ZIP (12,1MB)
1_zakresKN.pdf (396 kB)
2_pruvodni_zprava.pdf (1,3 MB)
3_uzemni_plan.pdf (450 kB)
5_inventarizace_extravilan_vykres2.pdf (643 kB)
5_inventarizace_vykres7.pdf (1 MB)
5_inventarizace_vykres4.pdf (85 kB)
5_inventarizace_vykres3.pdf (58 kB)
5_inventarizace_vykres2.pdf (627 kB)
5_inventarizace_vykres1.pdf (1 MB)
5_inventarizace_extravilan_vykres3.pdf (2 MB)
inventarizace_predelana_EXTRA_INTRA.pdf (58 kB)
6_navrh_vykres7.pdf (1 MB)
6_navrh_vykres6.pdf (938 kB)
6_navrh_vykres5.pdf (935 kB)
6_navrh_vykres4.pdf (102 kB)
6_navrh_vykres3.pdf (118 kB)
6_navrh_vykres2.pdf (662 kB)
6_navrh_vykres1.pdf (2 MB)
6_navrh_extravilan_vykres3.pdf (2 MB)
6_navrh_extravilan_vykres2.pdf (715 kB)
6_navrh_extravilan_vykres1.pdf (1 MB)
7_osazovak_extravilan_vykres1.pdf (180 kB)
vykaz_intra_final.pdf (61 kB)
vykaz_extra_final.pdf (44 kB)
7_osazovak_vykres7.pdf (2 MB)
7_osazovak_vykres6.pdf (176 kB)
7_osazovak_vykres5.pdf (937 kB)
7_osazovak_vykres4.pdf (106 kB)
7_osazovak_vykres3.pdf (120 kB)
7_osazovak_vykres2.pdf (666 kB)
7_osazovak_vykres1.pdf (2 MB)
7_osazovak_extravilan_vykres3.pdf (200 kB)
7_osazovak_extravilan_vykres2.pdf (196 kB)


 
6.8.2014 8.9.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 23.7.2014 1.8.2014 2.9.2014 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Informace o počtu podpisů na peticích.pdf
29.7.2014 8.9.2014
Dokončená obnova katastrálního operátu Sibřina k veřejnému nahlédnutí od 28.7.2014 do 8.8.2014. 28.7.2014 11.8.2014
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody v pondělí 11.8.2014 23.7.2014 2.9.2014 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Zpevněné plochy u MŠ Sibřina - 2. ETAPA"
Vydal: Obec Sibřina
17.7.2014 4.8.2014
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 23.7.2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
15.7.2014 28.7.2014
Řád ohlašovny požáru.pdf (838 kB)
Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dnem 31.7.2014
Vydal: Obec Sibřina
10.7.2014 28.7.2014
Návrh koncepce "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
11.7.2014 2.9.2014 
Návrh koncepce "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014-2020"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
11.7.2014 2.9.2014 
Obecně závazná vyhláška 2-2014.pdf (521 kB)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014
Vydal: Obec Sibřina
10.7.2014 28.7.2014
Obecně závazná vyhláška 1-2014.pdf (539 kB)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014
Vydal: Obec Sibřina
10.7.2014 28.7.2014
Vyhláška - zahájení stavebního řízení, stavebník Trips, spol. s r.o.
Vydal: MĚÚ Úvaly
9.7.2014 28.7.2014
Stanovení členů zastupitelstva obce Sibřina na volební období 2014-2018
Vydal: Obec Sibřina
8.7.2014 8.9.2014
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Zpevněné plochy u MŠ Sibřina - 2. ETAPA"
Vydal: Obec Sibřina - zveřejněno na úřední desce obce 17.7.2014


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpevněné plochy u MŠ Sibřina - 2.ETAPA" (209 kB)
Lhůta pro podávání nabídek veřejnému zadavateli: nejpozději dne 21.7.2014 do 16,30 hodin.
Výzva k podání nabídky.pdf (311 kB)
Priloha_c_ 5_ vyzvy.zip (2 MB)
Priloha_c_1_vyzvy.doc (35 kB)
Priloha_c_2_vyzvy.doc (33 kB)
Priloha_c_3_vyzvy.doc (34 kB)
Priloha_c_4_vyzvy.doc (184 kB)
Priloha_c_6_vyzvy.pdf (216 kB)
 
8.7.2014 17.7.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 25.6.2014
Příloha: Technickoekonomicka studie_vodovod&kanalizace
4.7.2014 23.7.2014
Oznámení - územní plán Křenice 2.7.2014 4.8.2014
Výběrové řízení - pronájem nebytových prostor 2.7.2014 22.7.2014
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v obci Sibřina 24..6.2014 11.7.2014
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 25.6. 2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti společnosti Selgen, a.s. ve Stupicích
Vydal: Obec Sibřina
17.6.2014 11.7.2014
Dokončení obnovy katastrálního operátu Sibřina. 11.6.2014 15.7.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 19.5.2014
Příloha
Vydal: Obec Sibřina
28.5.2014

 16.6.2014

 

Závěrečný účet obce za rok 2013.pdf (625 kB)
Výsledovka 2013.pdf (915 kB)
Rozvaha 2013.pdf (1 MB)
Zpráva o výsledku kontroly za rok 2013.pdf (3 MB)
26.5.2014 13.6.2014
Výzva - Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vydal: Obec Sibřina
19.5.2014

 16.6.2014

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikací č. III/33310 v obci Sibřina
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem
15.5.2014 3.6.2014
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 19.5. 2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
10.5.2014 26.5.2014
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, Audi, RZ 2E6 7355,  fialové barvy, odstavené v ulici Ořechová, u č.p. 157, Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
9.5.2014 11.7.2014
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, Audi, RZ AKE-70-21, stříbrná metalíza, odstavené v ulici Ořechová, u č.p. 157, Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
9.5.2014 11.7.2014
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, Renault Kangoo, červené barvy, odstavené v ulici Ke Hřišti před č.e.1, Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
9.5.2014 11.7.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2014 26.5.2014
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2014, hromadné předpisné seznamy zpřístupněné k nahlédnutí od 30.4. 2014 29.4.2014 13.6.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu změny Z - 1563/07
Vydal: Hl.m.Praha
24.4.2014 26..6.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky výzmané změny I + II ÚP hl.m.Prahy Z 2265/00
Vydal: Hl.m.Praha
24.4.2014 26..6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Informace o službě na obecním úřadě ve čtvrtek 8. května 2014 od 8,00 do 16,00 hodin z důvodu nejzazšího termínu pro písemné žádosti o vydání voličského průkazu. 24.4.2014 26.5.2014
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 31. 3. 2014 9.4.2014 30.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Informace zápis do seznamu voličů 9.4.2014 26.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídle voleb.okrsku 7.4.2014 26.5.2014
Záměr obce Sibřina prodat pozemek pod trafostanicí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 7.4.2014 5.5.2014
Vyhláška - územní rozhodnutí - dělení pozemků na žádost TRIPS, spol. s r.o.
Vydal. MěÚ Úvaly, Stavební úřad, č.j. MEUV 2509/2014 STU
26.3.2014  22.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
24.3.2014  24.2.2015
Rozhodnutí - zamítnutí podaného odvolání ve věci umístění stavby "Silnice I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly, přeložka stávající silnice I/12"
Vydal. Hlavní město Praha, č.j. MHMP 383597/2014
24.3.2014  22.4.2014
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 31.3. 2014 od 16,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
23.3.2014 7.4.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 ÚP hl.m. Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
20.3.2014 30.4.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Vydal: Obec Sibřina
14.3.2014  9.4.2014
Obec Sibřina zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 974 v k.ú. Stupice
Vydal: Obec Sibřina
14.3.2014  22.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
10.3.2014  22.4.2014
Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
Krajský soud v Praze, Spisová značka 50A 4/2014 - 23
18.2.2014 11.3.2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Vydal: Obec Sibřina
11.2.2014 11.3.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 29.1.2014
Vydal: Obec Sibřina
7.2.2014 26.2.2014
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Vydal. Hl. m. Praha, Čj. : S-MHMP 127645/2014/SUP
4.2.2014  9.4.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednání návrhu změny č. 3 ÚP obce Sluštice
Vydal: MěÚ v Říčanech, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, č.j. 21272/2012-MURI/OÚPRR/719
4.2.2014 26.2.2014
Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemků a změny využiží území oddělených částí, stavebník TRIPS, spol. s r.o.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad, č.j. MEUV 786/2014 STU
31.1.2014 17.2.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2833/00 ÚP hl.m.Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
23.1.2014 24.3.2014
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 29. 1. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
21.1.2014 26.2.2014
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 29. 1. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
21.1.2014 4.2.2014
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekuce_103 EX 27503-13-33
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
20.1.2014 20.3.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - závěr zjišťovacího řízení,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
16.1.2014 17.2.2014
Poplatky za svoz komunálního odpadu Sibřina - Stupice na rok 2014
Vydal: Obec Sibřina
3.12.2013 26.2.2014
Konkursní řízení na funkci ředitele - ředitelky MŠ Sibřina, IČ 71007334
Přihlášky včetně příloh musí být doručeny poštou nebo osobně do uzávěrky konkursního řízení 31.1.2014 do 17 hodin
15.11.2013 4.2.2014
Informace pro podnikatele k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽÚ
27.11.2013 7.4.2014
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 10.05.2018 22:08:26