Elektronická úřední deska obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 2013

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 2-2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sibřina s částí Stupice.
Vydal: Obec Sibřina
18.12.2013 6.1.2014
Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 1-2013, o místních poplatcích
Vydal: Obec Sibřina
18.12.2013 6.1.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 11.12.2013
Přílohy:
Přílohy č. 1 - 3
17.12.2013 6.1.2014
Poplatky za svoz komunálního odpadu Sibřina - Stupice na rok 2014
Vydal: Obec Sibřina
3.12.2013 26.2.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 11.12.2013 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
3.12.2013 17.12.2013
Stavební povolení - změna stavby před dokončením Sibřina č.p.19, stavebník Petr Hlavnička, Anežka Hlavničková
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
27.11.2013 17.12.2013
Informace pro podnikatele k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽÚ
27.11.2013 7.4.2014
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
18.11.2013 17.12.2013
Konkursní řízení na funkci ředitele - ředitelky MŠ Sibřina, IČ 71007334
Přihlášky včetně příloh musí být doručeny poštou nebo osobně do uzávěrky konkursního řízení 31.1.2014 do 17 hodin
15.11.2013 4.2.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 30.10.2013
Příloha:
Příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3
Příloha č. 4 - Znalecký posudek č. 135/2255/13 o vlhkostním stavu zdiva 1. PP objektu MŠ
 
8.11.2013 27.11.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
Vydal: Hl. m. Praha
1.11.2013 18.12.2013
Obec Sibřina vyhlašuje výběrové řízení na účetnictví, mzdové agendy, majetkové evidence a výkaznictví obce
Příloha:
Smlouva o vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend obce Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
30.10.2013 18.11.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 30.10.2013 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
22.10.2013 5.11.2013
Dodatek č. 1 k zápisu z veřejného zasedání ze dne 26.6.2013
Vydal: Obec Sibřina
17.10..2013 4.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o době a místě konání voleb
7.10..2013 29.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.9.2013 29.10.2013
Dodatek k zápisu z veřejného zasedání ze dne 15.11.2012 (bod 60/2012)
Vydal: Obec Sibřina
19.9.2013 7.10.2013
Veřejná vyhláška_O známení HM Praha_celoměstské změny ÚP hl.m.Prahy
Vydal: Hl. m. Praha
6.9.2013 23.10.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 07 ÚP hl. m. Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
3.9.2013 23.10.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu změny Z-2833/00 ÚP hl. m. Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
3.9.2013 23.10.2013
Územní rozhodnutí - TRIPS, spol. s r.o., č.j. MEUV 8299/2013 STU
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
29.8.2013 17.9.2013
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 12.8.2013
Příloha:
Námitky proti zápisu z veřejného zasedání ze dne 26.6.2013
19.8.2013 6.9.2013
Poptávkové řízení - Obec Sibřina vyhlašuje poptávkové řízení na obnovu dětského hřiště v Sibřině, ve Stupicích.
Nabídky prosím zasílejte do 30.8.2013.
Dokument - poptávkové řízení
Katastrální mapa Sibřina, s částí Stupice
ZIP soubor - Prvky k likvidaci
ZIP soubor - fotogalerie
15.8.2013 31.8.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 12.8.2013 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
2.8.2013 26.8.2013
Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
druhu luňák červený, luňák hnědý, orel mořský, raroh velký, orel křiklavý a kalous pustovka
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
30.7.2013 26.8.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpevněné plochy u MŠ Sibřina - I. Etapa, Říčanská 100, 25084 Sibřina"
Přílohy:
Příloha č. 1 výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 výzvy - Seznam významných stavebních prací provedených za posledních 5 let
Příloha č. 3 výzvy – Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 4 výzvy – Vzor smlouvy
Příloha č. 5 výzvy – Projektová dokumentace stavby (ZIP)

 
25.7.2013 26.8.2013
Oznámení stavebního záměru, stavebník Daniel Kryštof
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad, č.j.MEUV 7135-2013 STU
23.7.2013 26.8.2013
Dražební vyhláška dražby dobrovolné č.j.618/2012-D, RD s 1.NP, pozemek zastavěná plocha a nádvoří, zahrada
Vydal: EURODRAŽBY.CZ, a.s.
18.7.2013 26.8.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností pro Emilii Slabihoudkovou
Vydal: VZP ČR
8.7.2013 24..7.2013
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 26.6.2013
Vydal: Obec Sibřina
4.7.2013 23.7.2013
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Přestavba bytu správce na třídu MŠ, Říčanská 100, 250 84 Sibřina".
Vydal: Obec Sibřina
19.6.2013 4.7.2013 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 26.6.2013 v 19,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
18.6.2013 27.6.2013
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Sibřina
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
12.6.2013 26.8.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Přestavba bytu správce na třídu MŠ, Říčanská 100, 250 84 Sibřina".
Výzva k podání nabídky
Průvodní dopis
Přílohy:
Příloha č. 1 (doc)
Příloha č. 2 (doc)
Příloha č. 3 (doc)
Příloha č. 4 (doc)
Příloha č. 5 (zip)
Příloha č. 6 (pdf)

Všechny soubory ke stažení ZIP
Lhůta pro podávání nabídek veřejnému zadavateli je nejpozději dne 24.6.2013 do 13,00 hodin na adresu Obecní úřad Sibřina, Sibřina 15, 250 84 Sibřina
Příloha - vyvěšená 19.6.2013: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Přestavba bytu správce na třídu MŠ, Říčanská 100, 250 84 Sibřina".

Vydal: Obec Sibřina
 
10.6.2013 4.7.2013 
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
6.6.2013 30..7.2013
POPTÁVKA – UBYTOVÁNÍ
Obecní úřad hledá ubytování v Sibřině a okolí do 5 000,- Kč měsíčně včetně poplatků, na jeden rok, bez nároku na přihlášení k trvalému pobytu.
Cena pronájmu k jednání.
Bližší informace na tel.: 733 394 574
3.6.2013 23.7.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Vydal: Obec Sibřina
Přílohy:
Výkaz zisku a ztráty 2012

Rozvaha 2012
Zpráva o hospodaření za rok 2012
29.5.2013 14.6.2013
Veřejná vyhláška - změna ÚR "Uliční část oplocení ....", stavebník TRIPS, spol. s r.o.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
29.5.2013 14.6.2013
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 15.5.2013
Vydal: Obec Sibřina
24.5.2013 12.6.2013
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2012 13.5.2013 6.6.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina - 15.5.2013 7.5.2013 21.5.2013
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 2590121/13/2000-1440-108973, ve kterém se stanovuje daňovým subjektům DAŃ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013 29.4.2013 6.6.2013
Záměr uzavřít smlouvu o vypůjčce 19.4.2013 5.5.2013
Opravy silnic v majetku Středočeského kraje
Nutnost opravy komunikací v obci Sibřina
Oprava silnic v katastru obce Sibřina
12.4.2013 17.5.2013
Veřejná vyhláška - oznámení - územní rozvoj hl. m. Prahy 3.4.2013 21.5.2013
Záměr uzavřít smlouvu o umístění reklamy 17.4.2013 3.5.2013
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 20.3.2013 28.3.2013 17.4.2013
Protokol - otevírání obálek s nabídkami výběrového řízení - "pronájem nebytových prostor v objektu OÚ" 19.3.2013 12.4.2013
Protokol - otevírání obálek s nabídkami výběrového řízení - "poptavka - přestavba ordinace" 19.3.2013 12.4.2013
Protokol - otevírání obálek s nabídkami výběrového řízení - "na pronájem prostor ateliéru ve 3. NP v budově MŠ" 19.3.2013 12.4.2013
Veřejná vyhláška - Metropolitní plán 15.3.2013 21.5.2013
Dražební vyhláška - Miloslav Toušek 13.3.2013 6.6.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina - 20.3.2013 od 19.00 v zasedací místnosti OÚ Sibřina 12.3.2013 20.3.2013
Výsledky VŘ Přestavba bytu správce na třídu MŠ
Vydal: Obec Sibřina
7.3.2013 27.3.2013
Rozpočet obce Sibřina na rok 2013
Vydal: Obec Sibřina
5.3.2013 27.3.2013
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu OÚ Sibřina za účelem provozování služby pro občany
Vydal: Obec Sibřina
27.2.2013 19.3.2013
Výběrové řízení na pronájem prostor ateliéru číslo 308 ve 3. NP v budově mateřské školy,  Říčanská 100, Sibřina za účelem provozování rodinného centra,
Plánek prostoru
Vydal: Obec Sibřina
27.2.2013 19.3.2013
Rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku parc. č. 684/40 v k.ú. Stupice, stavebník Mgr. Monika Štýsová, Jan Štýs
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
4.2.2013 21.2.2013
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Květnice 23.2.2013
Vydal: Honební společenstvo Květnice
29.1.2013 5.3.2013
Poptávka na zpracování projektové dokumentace, zabezpečení stavebního povolení  „Přestavba bytu správce na třídu MŠ - vypracování projektové dokumentace“
Přílohy:
SMLOUVA O DÍLO „Přestavba bytu správce na třídu MŠ - vypracování projektové dokumentace“
MŠ Sibřina byt 132, 133, 135 - situační plánek
MŠ Sibřina rozšíření a úpravy - situační plánek

MŠ Sibřina rozšíření a úpravy - šatny výkres
MŠ Sibřina -pohledy
Vydal: Obec Sibřina
29.1.2013 14.2.2013
Rozhodnutí č.j. MEUV 580/2013 STU - změna stavby před jejím dokončením, stavebník Peter Kurej, Eva Kurejová
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
22.1.2013 21.2.2013
Výsledky hlasování v 1. kole volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Sibřina
Vydal: Obecní úřad Sibřina
14.1.2013 14.2.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - Sibřina čp. 11, Šálkův dům - Rekonstrukce s dostavbou, stavebník obec Sibřina
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
10.1.2013 14.2.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - terénní úpravy plochy pro skladování řeziva, stavebník NELA, s.r.o. Václav Puš
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
10.1.2013 14.2.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu celoměstsky významné změny Z2833/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
Vydal: Hl.m.Praha
10.1.2013 14.2.2013
Poptávka - přestavba ordinace na malometrážní byt v budově Obecního úřadu Sibřina, Říčanská 15, Siibřina
Cenovou nabídku a podepsaný návrh smlouvy doručte na adresu OÚ Sibřina nejpozději 8.2.2013 do 12,00 hodin.
Vydal: Obec Sibřina
Přílohy:
priloha c.1 sibrina nynejsi stav.pdf
priloha c 2 sibrina budouci stav.pdf
priloha c 3 sibrina pozarni zprava.pdf
Příloha č.4_ Smlouva_o_dilo_Prestavba_malometrazni byt.pdf

 
10.1.2013 14.2.2013
Obec Sibřina oznamuje záměr prodat pozemek parc. č. 229
Vydal: Obec Sibřina
10.1.2013 5.2.2013
Výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - technický pracovník obce Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
10.1.2013 5.2.2013
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 19.12.2012
Vydal: Obec Sibřina
28.12.2012

17.1.2013 

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Sibřina
27.12.2012 5.2.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad  Sibřina
14.12.2012 5.2.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 19.12.2012 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
11.12.2012 10.1.2013
Oznámení o pokračování v řízení o změně stavby před dokončením, stavebník Peter Kurej, Eva Kurejová
Vydal: MěÚ Úvaly,
6.12.2012 10.1.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn II ÚP hl.m.Prahy
Vydal: Hl.m. Praha
5.12.2012 10.1.2013
Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice z prosince 2012.
Oznámení
Návrh zadání
Vydal: Obecní úřad Květnice
5.12.2012 10.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Sibřina
26.11.2012 5.2.2013
Odklízení sněhu na místních komunikacích
Vydal: Obec Sibřina
1.11.2012 6.3.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy vymezení zastavěného území obce Květnice a o řízení o jeho vydání.
Vydal: Obecní úřad Květnice
31.10.2012 10.1.2013
Veřejná vyhláška -zahájení projednání návrhu zadání změny č.3 ÚPO SLUŠTICE
Vydal: MěÚ Říčany
11.10.2012 10.1.2013
Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi , pobočka Praha - východ
28.11.2012 12.3.2013
Odklízení sněhu na místních komunikacích
Vydal: Obec Sibřina
1.11.2012 6.3.2013
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN
Vydal: Obec Sibřina
1.6.2012 6.6.2013
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 07.04.2014 22:30:54