Elektronická úřední deska obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 2012

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 19.12.2012
Vydal: Obec Sibřina
28.12.2012

17.1.2013 

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Sibřina
27.12.2012 5.2.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad  Sibřina
14.12.2012 5.2.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 19.12.2012 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
11.12.2012 10.1.2013
Oznámení o pokračování v řízení o změně stavby před dokončením, stavebník Peter Kurej, Eva Kurejová
Vydal: MěÚ Úvaly,
6.12.2012 10.1.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn II ÚP hl.m.Prahy
Vydal: Hl.m. Praha
5.12.2012 10.1.2013
Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice z prosince 2012.
Oznámení
Návrh zadání
Vydal: Obecní úřad Květnice
5.12.2012 10.1.2013
Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi , pobočka Praha - východ
28.11.2012 12.3.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Sibřina
26.11.2012 5.2.2013
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Sibřina z VZ konaného dne 15.11.2012 23.11.2012 28.12.2012
ÚR o dělení pozemku a RD o dvou bytových jednotkách, stavebník Jiřina Staubertová, Zuzana Staubertová
Vydal: MěÚ Úvaly, č.j. MEUV 12206/2012 STU
12.11.2012 4.12.20112

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 15.11.2012

Vydal: Obec Sibřina
7.11.2012 21.11.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení stavby: terénní úpravy plochy pro skladování řeziva - zpevnění asfaltovým a štěrkovým recklátem, stavebník NELA, s.r.o.
Vydal: MěÚ Úvaly, č.j. MEUV 11893/2012 STU
7.11.2012 4.12.2012
Odklízení sněhu na místních komunikacích
Vydal: Obec Sibřina
1.11.2012 6.3.2013
Oznámení - stavba RD na pozemku 684/40 v k.ú. Stupice, stavebník Mgr. Monika Štýsová, Jan Štýs
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
31.10.2012 4.12.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV ÚP hl.m.Prahy,
Vydal: Hl.m.Praha
30.10.2012 28.12.2012
Exekuční příkaz č. 030 EX 5865/09-42 proti povinnému Alfred Šarközi
Vydal: Exekutorský úřad Brno - město
25.10.2012 16.11.2012
Závěr zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
 
17.10.2012 16.11.2012
Oznámení o době a místě konání II.kola voleb
Vydal: Obec Sibřina
16.10.2012 7.11.2012
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR za volební okrsek Sibřina
Vydal: Obecní úřad Sibřina
15.10.2012 7.11.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy vymezení zastavěného území obce Květnice a o řízení o jeho vydání.
Vydal: Obecní úřad Květnice
31.10.2012 10.1.2013
Veřejná vyhláška -zahájení projednání návrhu zadání změny č.3 ÚPO SLUŠTICE
Vydal: MěÚ Říčany
11.10.2012 10.1.2013
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obec Sibřina
26.9.2012 7.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení RD, vč. domovních částí IS a oplocení na pozemku 684/49 v k.p. Stupice, stavebník Ing.Jan Pazour
Vydal:  MěÚ Úvaly, Stavební úřad
21.9.2012 17.10.2012
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v majetku obce, Říčanská 15, Sibřina, pro účely drobné výroby
Vydal: Obec Sibřina
7.9.2012

25.9.2012

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v majetku obce, Říčanská 15, Sibřina, pro účely skladování
Vydal: Obec Sibřina
7.9.2012 25.9.2012
Rozhodnutí - Stavba RD, vč. domovních částí přípojek IS a oplocení, Stupice, na pozemku parc.č. 684/9, stavebník Ing. Jan Pazour
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
6.9.2012 10.10.2012
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby) proti povinnému Marek Holinka, Taťana Holinková
Vydal: Exekutorský úřad Klatovy
31.8.2012 16.11.2012
Výzva o doplnění žádosti o povolení stavby RD s garáží, stavebník Peter Kurej, Eva Kurejová
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
31.8.2012 20.9.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci„Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na územíStředočeského kraje
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
31.8.2012 21.9.2012
Oznámení o zahájení územního řízení - Dělení pozemku a RD o dvou bytových jednotkách, stavebník Jiřina Staubertová, Zuzana Staubertová
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
31.8.2012 20.9.2012
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 15.8. 2012
Vydal: Obec Sibřina
22.8.2012 11.9.2012
Informace k volbám do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 12. a 13. října 2012 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Sibřina
20.8.2012 7.11.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II ÚP hl. m. Prahy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vydal: Hl.m.Praha
10.8.2012 10.10.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 15.8.2012 od 19,00 hodin
Vydal: Obec Sibřina
7.8.2012 27.8.2012
Dražební vyhláška č.j. 110 Ex-4365/11-279 proti povinnému Miloslav Toušek
Vydal: Exekutorský úřad v Teplicích, soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda
27.7.2012 20.9.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbraslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽP
26.7.2012 3.9.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 1733/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
26.7.2012 17.9.2012
Dražební vyhláška 131 EX 624/11 proti povinnému Monika Štrossová.
Vydal: Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
25.7.2012 20.9.2012
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu Sibřina - kNN, SS100 č.p. 136/4-IV-12-6012253 v k.ú. Sibřina, stavební ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
18.7.2012 10.8.2012
Petice proti zrušení RC Rozmarýn
Dopis paní Slámové
Odpověď paní Slámové na Petici proti zrušení RC Rozmarýn

Zveřejnění: Obec Sibřina
13.7.2012 15.8.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - stavba RD na pozemku parc. č. 684/49 v k.ú. Sibřina, stavebník Ing. Jan Pazour.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
12.7.2012 10.8.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - sklad zahradní techniky a zahradního nábytku, stavebník Ilona Mikušová, Zdeněk Mikuš, Sibřina č.p. 503
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
9.7.2012 26.7.2012  
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Stupice
Vydal: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha - východ
9.7.2012 26.7.2012
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Sibřina
Vydal: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha - východ
9.7.2012 26.7.2012
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 20. 6. 2012
Vydal: Obec Sibřina
29.6.2012 26.7.2012
Návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
Vydal: Magistrát hl.m. Prahy
25.6.2012 26.7.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva
Obecní úřad Sibřina zve všechny občany na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Sibřina, které se uskuteční ve středu dne 20.6.2012 od 19.00hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina.
Vydal: Obec Sibřina
12.6.2012 20.6.2012
ÚR pro účel Scelení pozemků parc.č. 80/58 a 80/59 k.ú.Sibřina a změna územního rozhodnutí na pozemku parc. č. 80/58, 80/59 v katastrálním území Sibřina, stavebník Luděk Blanda, Monika Blandová.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
7.6.2012 22.6.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Vydal: Obec Sibřina.
4.6.2012  25.6.2012
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN
Vydal: Obec Sibřina
1.6.2012 6.6.2013
Žádost o povolení změny stavby RD s garáží na pozemku parc. č. 684/47, stavebník Peter Kurej, Eva Kurejová
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
1.6.2012 18.6.2012 
Oznámení zahájení ÚR o umístění stavby sklad zahradní techniky a zahradního nábytku na pozemku parc.č. 80/109 v k.ú. Sibřina, stavebník Ilona Mikušová, Zdeněk Mikuš.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
25.5.2012 15.6.2012
Stavební povolení na stavbu RD na pozemku parc.č. 686/16 v k.p. Stupice, stavebník STAMAR LEASING, s.r.o., JUDr.Marcela Durdíková.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
25.5.2012 15.6.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
25.5.2012

18.6.2012 

Sdělení oddělení dopravně správních agend o uzavření jejich pracoviště v Praze 1, Biskupská 7 v některých dnech v červenci a srpnu letošního roku.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
15.5.2012 10.8.2012
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011 – předání závěru zjišťovacího řízení
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP125K .
Vydal. MŽP ČR
14.5.2012 4.6.2012
Vyhláška - územní a stavební řízení ČEZ Distribuce, a.s., umístění a provedení stavby Sibřina - kNN, SS100 č.p.136/4
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
7.5.2012 25.5.2012
Zápis a usnesení ZO Sibřina ze zasedání zastupitelstva dne 25.4.2012
Vydal: Obec Sibřina
4.5.2012 25.5.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Scelení pozemků parc.č. 80/58 a 80/59 v k.ú. Sibřina a změna ÚR
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
27.4.2012 14.5.2012
SÚ Úvaly- oznámení o zahájení řízení-rekonstrukce s dostavbou Šálkova domu-2012-1027
Vydal: Stavební úřad Úvaly
17.4.2012

14.5.2012

Veřejné zasedání zastupitelstva
Obecní úřad Sibřina zve všechny občany na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Sibřina, které se uskuteční ve středu dne 25.4.2012 od 19.00hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina.
Vydal: Obec Sibřina
17.4.2012 25.5.2012
Pozemkový úřad Praha - východ - KPÚ Sibřina- Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Vydal: Pozemkový úřad Praha - východ
16.4.2012 2.5.2012
Pozemkový úřad Praha - východ - KPÚ Stupice - Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Vydal: Pozemkový úřad Praha - východ
16.4.2012 2.5.2012
Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje
Vydal: HZS Sč kraje
12.4.2012 4.6.2012
Veřejná výzva na obsazení pozice: Referent pro administrativní a ekonomickou činnost na OÚ Sibřina.
Vydal: Obec Sibřina
10.4.2012 14.5.2012
Zápis a usnesení ZO Sibřina ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.3.2012
Vydal: Obec Sibřina
7.4.2012 25.4.2012
Vyhlášla- SÚ - Oznámení o spojení stavebního a územního řízení - parc.č. 686_16 - ku. Stupice
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
4.4.2012 14.5.2012
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012
 ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově Thámova 27, Praha 8, kancelář č. dveří 2.11 bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 88485/12/057961201427, jímž stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
3.4.2012 14.5.2012
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu OÚ Sibřina za účelem provozování ordinace lékaře.
Vydal: Obec Sibřina
22.3.2012  7.5.2012
Obec Sibřina- zrušení výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemníka
Vydal: Obec Sibřina
22.3.2012 12.4.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina se koná 28.3.2012
Vydal: Obec Sibřina
20.3.2012 30.3.2012
Dražební vyhláška - Okresní soud Praha - východ - dražba movitých věcí - 18.4.2012 Sibřina Ke Hřišti 72-V000003
Vydal: Okresní soud Praha - východ
16.3.2012 12.4.2012
Zápis a usnesení  z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 7.3.2012
Vydal: Obec Sibřina
16.3.2012 7.4.2012
VYHLÁŠKA - Stavební úřad Úvaly - územní rozhodnutí . umístění stavby oplocení -parc.č. 67_2,67_5,90_4, v k.ú.Sibřina
Vydal: Stavební úřad Úvaly
14.3.2012 2.4.2012
Rozpočet obce na rok 2012
Vydal. Obec Sibřina
13.3.2012 7.4.2012
Záměr vypůjčit část pozemku parc.č.371/1 o celkové výměře 3429 m2 v k.p. Sibřina.
Vydal. Obec Sibřina
13.3.2012

17.4.2012

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územnního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"
TEXTOVÁ PŘÍLOHA
Text. část oznámení a aktivní odkaz: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP125K

Vydal: Ministerstvo životního prostředí
12.3.2012 12.4.2012
MHMP- oznámení -společné jednání-Klánovický les- Z-1733
Vydal. Magistrát hl. m. Prahy
10.3.2012 12.4.2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011
Vydal: Ministerstvo životního prostředi
9.3.2012 12.4.2012
Oznámení PREdistribuce a.s.- přerušení dodávky elektřiny
Vydal: PREdistribuce a.s.
9.3.2012 2.4.2012
Vyhláška- Stavební úřad Úvaly- územní rozhodnutí - studna vrtaná, pozemek parc.č. 684_38, k.ú.Stupice
Vydal: Stavební úřad Úvaly
9.3.2012 2.4.2012
Vyhláška- stavební úřad Úvaly-Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání-studna vrtaná , parc.č.684_38,k.ú. Stupice
Vydal: Stavební úřad Úvaly
29.2.2012

9.3.2012

Veřejné zasedání zastupitelstva
Obecní úřad Sibřina zve všechny občany na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Sibřina, které se uskuteční ve středu dne 7.3.2012 od 19.00hodin v budově OÚ Sibřina, v zasedací místnosti .
Vydal: Obec Sibřina
27.2.2012 9.3.2012
Rozhodnutí-částečná uzavírka komunikace v Praze 21 Újezd nad Lesy - výstavba kanalizace
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy
22.2.2012 14.5.2012
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy ve Škvorci,
termín podání přihlášek je do 31. března 2012
Vydal: Obec Škvorec
10.2.2012 2.4.2012
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Včelička,
termín podání přihlášek je do 31. března 2012
Vydal: Obec Škvorec
10.2.2012 2.4.2012
Obec Sibřina - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - tajemník Obecního úřadu Sibřina s částí Stupice
termín podání přihlášek je do 8. března 2012
Vydal: Obec Sibřina
10.2.2012 9.3.2012
Vyhláška- oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - oplocení 67_2,67_5,90_4 kú
stavebník Marcela Škodová
Vydal: Stavební úřad Úvaly
8.2.2012 27.2.2012
KUSK- VV-oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
8.2.2012 13.3.2012
KUSK-VV-oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje - OznZUR2
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
 
8.2.2012 13.3.2012
Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele-ky MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Vydal: ÚMČ Praha 21
7.2.2012 9.3.2012
Vyhlášení konkurzního řízení na funkce ředitele-ky Masarykovy ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Vydal: ÚMČ Praha 21
7.2.2012 9.3.2012
Vyhlášení konkurzního řízení na funkce ředitele-ky I.MŠ, Čentická 2222, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Vydal: ÚMČ Praha 21
7.2.2012 9.3.2012
Dopis pro spoluobčany Sibřiny a Stupic o změnách ve vedení obce.
Vydal: Obec Sibřina
7.2.2012 9.3.2012
Zápis a usnesení  z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 1.2.2012
Vydal: Obec Sibřina
7.2.2012 27.2.2012
Vyhláška- stavební úřad Úvaly-Oznámení o zahájení územního řízení apozvání k veř. ústnímu jednání-studna vrtaná , parc.č.684_38,k.ú. Stupice
Vydal: Stavební úřad Úvaly
2.2.2012 20.2.2012
MHMP-VV-oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z2755_00 ÚPSÚ HM-veřejné projednání vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy
30.1.2012 20.2.2012
VV-rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu Stupice 17- Josef Horák.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
26.1.2012 20.2.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 1. února 2012
Vydal: Obec Sibřina
25.1.2012 6.2.2012
Zápis a usnesení  z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.1.2012
Vydal: Obec Sibřina
24.1.2012

1.2.2012

Žádáme majitele nebo zákonné zástupce dětí, kterým byly během vánočních svátků zabavené atrapy střelních zbraní typu „Airsoft“, z důvodu ostřelování vánočních ozdob na stromě před Obecním úřadem v Sibřině, aby se dostavili na obecní úřad a tyto věci si zde vyzvedli. Pokud se vlastníci těchto věci nepřihlásí do 6 měsíců, tj. do 12.07.2012 od zveřejnění této výzvy, připadnou tyto věci do vlastnictví obce Sibřina.
Vydal: Obec Sibřina
12.1.2012 4.6.2012
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina dne  18.1.2012 v 19.00 v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
11.1.2012 19.1.2012
Výběrové řízení -nebytový prostor -ordinace
Zájemce o pronájem podá písemnou nabídku v sídle OÚ Sibřina Říčanská 15, 250 84 Sibřina. Přihláška bude v uzavřené obálce označená textem „ORDINACE - NEOTVÍRAT“. Přihlášku je možno podat nejpozději do 15. 2. 2012, 12.00 hod.
Vydal: Obec Sibřina
4.1.2012 20.2.2012
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti parc.č. 73_49-k.ú. Sibřina-120103 133722 E_030112-7 489, MILAN SEKAL
Vydal: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Klatovy-JUDr.Mika Dalimil
4.1.2012 20.2.2012
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 06.06.2013 12:41:27