Elektronická úřední deska obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 2011

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Usnesení-ustanovení opatrovníka - Josef Horák
Vydal: Obecní úřad Sibřina
27.12.2011 11.1.2012
ZÁPIS A USNESENÍ zastupitelstva obce Sibřina z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 14.12.2011
Vydal: Obec Sibřina
22.12.2011 4.1.2012
Zaslání oznámení o veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II ÚP hl.m. Prahy
Vydal: Magistrát hl.m. Prahy
14.12.2011 11.1.2012
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Josefa Horáka, K Hájku 17, Stupice
Vydal: Obecní úřad Sibřina
13.12.2011 27.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 14.12.2011 od 19,00 hodin.
Vydal: Obec Sibřina
Příloha: Návrh poplatků za odpady na rok 2012
ASA - informace o navýšení jednotkových cen pro rok 2012
7.12.2011 14.12.2011
OBECNÍ ÚŘAD SIBŘINA UZAVŘEN
Obecní úřad bude ve čtvrtek dne 8. 12. 2011 uzavřen. Děkujeme za pochopení.
V případě potřeby prosím volejte: 733 394 574 nebo 722923495. OÚ Sibřina
7.12.2011 12.12.2011
Rozpočtové provizorium obce na období 1-3/2012
Vydal: Obec Sibřina
30.11.2011 11.1.2012
Veřejná vyhláška-MHMP-oznámení-Z 2600_00, Z 2710_00
Vydal: Hlavní město Praha
30.11.2011 11.1.2012
Vyhláška-územní rozhodnutí - studna vrtaná pro RD, parc.č.72_24,k.ú. Sibřina
Vydal:
Stavební úřad Úvaly
24.11.2011 8.12.2011
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti proti povinnému: Marek Holinka
usnesení - dražební vyhláška-111122 151025 E_221111-5 472
Vydal: JUDr. Dalimil MIka
23.11.2011 11.1.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Josefa Horáka.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
22.11.2011 6.12.2011
Oznámení o zahájení stavebních prací, akce "Realizace autobusových zastávek pro občany Sibřiny a okolí"
Vydal: Obec Sibřina
8.11.2011 5.12.2011
Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Stupice
Vydal: MZe ČR-Pozemkový úřad Praha -východ
26.10.2011 10.11.2011
Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Sibřina
Vydal: MZe ČR-Pozemkový úřad Praha -východ
26.10.2011 10.11.2011
Vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby RD-parc.č. 773, st.p. 80, v k.ú. Stupice, parc.st. 237, k.ú. Sibřina
Vydal: Stavební úřad Úvaly
19.10.2011 3.11.2011
Vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání- studna vrtaná 250mm,hl 30m-parc.č. 72_24, k.ú. Sibřina
Vydal: Stavební úřad Úvaly
19.10.2011 3.11.2011
Vyhláška-Územní rozhodnutí o umístění stavby RD-parc.č. 72_19, parc.st. 237, stavebník Zdeňka Procházková
Vydal: Stavební úřad Úvaly
13.10.2011 31.10.2011
OBČANSKÉ PRŮKAZY SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI
Informace občanům o občanských průkazech.
Od 1.1.2012 se přestanou vydávat stávající občanské průkazy a začnou se vydávat
nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
11.10.2011 11.1.2012
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Realizace autobusových zastávek Sibřina a Dělící zídka v prostoru MŠ
Vydal: Obec Sibřina
7.10.2011 25.10.2011

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 21.9.2011

Vydal: Obec Sibřina
30.9.2011 25.10.2011
Vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby RD, na pozemku p.č. 773, st.p 80, k.ú Sibřina
Vydal: Stavební úřad Úvaly
29.9.2011 13.10.2011
O Z N Á M E N Í - zrušení živnostenského zahraniční fyzické osobě: Yen Nguyen Van
Vydal: MĚÚ Brandýs nad Labem - odbor živnost.
20.9.2011 12.10.2011
Program zasedání zastupitelstva obce, které se koná 21. září 2011
Vydal: Obec Sibřina
14.9.2011 22.9.2011
Veřejná vyhl. zahájení řízení 7.změny UP Květnice
Vydal: Obec Květnice
9.9.2011 31.10.2011
Vyhláška MěÚ Úvaly-SÚ-Rozhodnutí o umístění stavby-Garáž spojená se skladem-na pozemku parc.č. 780_2, kú. Stupice-Jiří Šmíd
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
8.9.2011 22.9.2011

Vyhláška MěÚ Úvaly-SÚ-Územní rozhodnutí o umístění stavby- Studna vrtaná-na pozemku parc. č. 687_23, kú. Stupice- Michal Trubač
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
8.9.2011 22.9.2011

Usnesení-Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka-KPÚ Sibřina.
Vydal: Pozemkový úřad Praha-východ
5.9.2011 19.9.2011S
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru ekonomického Úřadu MČ Praha - Běchovice
Vydal: Úřad MČ Praha - Běchovice
30.8.2011 22.9.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-Stavební úřad-Oznámení o spojení ÚR a SR,zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání a povolení výjimky-novostavba RD parc.č.773_13,k.ú. Stupice-Ing. JiříRyznar, MUDr. Zuzana Ryznarová.
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
17.8.2011 31.8.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-Stavební úřad-Územní rozhodnutí-stavba domovní ČOV-Bio Cleaner typ BC 4,parc.č. 773_13,Stupice
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
17.8.2011 31.8.2011

Vyhláška-MěÚ Úvaly-Stavební úřad- Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání-přístavba RD parc č. st.237,k.ú. Sibřina .Z.Procházková
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
10.8.2011 24.8.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-Stavební úřad-Územní rozhodnutí o změně využití území-lokality K Sibřině
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
10.8.2011 24.8.2011
MZE-Pozemkový úřad-KPÚ Sibřina-pozvánka na závěrečné jednání, vystavení návrhu.
Vydal: Pozemkový úřad
9.8.2011 8.9.2011
MZE ČR-Pozemkový úřad-KPÚ Stupice-pozvánka na závěrečné jednání 21.9.2011,vystavení návrhu.
Vydal: Pozemkový úřad
9.8.2011 8.9.2011
Vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Michal Trubač, vrtaná studna na pozemku p.č. 687/23 v k.p. Stupice
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
26.7.2011 9.8.2011
Stavební povolení na stavbu: Květnice - kVN, TS č.p. 550/28, Gardens 1. etapa - IV-12-6011787  v k.ú. Květnice. Stavebník ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
25.7.2011 8.8.2011

Stavební povolení na stavbu: Stavba částečně podsklepeného RD s garáží vč. domovních částí přípojek, teras a oplocení. Stavebník Ing. Alena Tkáčová, Ing. Pavel Chytil
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
25.7.2011 8.8.2011

Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sibřina dne 29.6.2011 29.6.2011 8.8.2011

Dražby.net s.r.o.- Dražební vyhláška - N108-2011- veřejná dražba nedobrovolná - budova č.e.4, Sibřina-p.č.st.27, p.č.45
Vydal: Dražby, net. s.r.o.
24.6.2011 14.9.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-SÚ-Územní rozhodnutí- změna způsobu využití pozemků z kultury ostatní plocha na trvalý travní porost-Sibřina, 292-2,292-6,292-11,472
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
24.6.2011 8.7.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-SÚ-oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímujednání - Domovní ČOV,Stupice-parc.č.773-13
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
24.6.2011 8.7.2011
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sibřina na den 29.6.2011 v 19.00 v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
23.6.2011 30.6.2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení ...., Jan Šmíd, Garáž a sklad pro uskladnění zahradního nábytku a nářadí 23.6.2011 8.7.2011
MHMP-oznámení o veřejném projednání návrhu celoměstsky významných změn I+II ÚPSÚP-dopis CVZ
Vydal: Magistrát hl.m. Prahy
16.6.2011 8.8.2011

EXekutorský úřad P2-dražební vyhláška-usnesení--Milan Tichý-101080712
Vydal: Exekutorský úřad Praha 2
16.6.2011 8.8.2011
Stavební povolení - stavba RD na pozemku parc.č. 684/47, Peter Kurej, Eva Kurejová
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
15.6.2011 30.6.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-SÚ-oznámení o spojení ÚR+SR, záhájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání-stavba kVN-TSč.p.550_28,Květnice Gardens 1
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
8.6.2011 24.6.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-SÚ-územní rozhodnutí o změně využití území-změna regulativů zástavby pro pozemek p.č.80-62,lokalita K Sibřině.
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
2.6.2011 21.6.2011
Obec Sibřina- zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 25.5.2011
Vydal: Obec Sibřina
2.6.2011 21.6.2011
Obec Sibřina-Rozpočtové opatření - k 31.5.2011
Vydal: Obec Sibřina
2.6.2011 21.6.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-SÚ-oznámení o záhájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-změna ÚRč.j. K_8429_02_Bul ze dne 6.6.2003-lokalita K Sibřině
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
1.6.2011 21.6.2011
Vyjádření k žádosti o překop místní komunikace parc. č. 461 za účelem vybudování plynovodní přípojky k RD čp. 126
Vydal: Obecní úřad Sibřina
30.5.2011 15.6.2011
Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:„Silnice I. třídy č. 12 v úseku R1 – Úvaly“ přeložka stávající silnice I/12, v úseku za výjezdem z mimoúrovňové křižovatky (MUK) Běchovice po napojení na stávající silnici I/12
MUK Tuklaty
.
Vydal: Úřad městské části Praha 21 - odbor stavební úřadu
30.5.2011 14.6.2011
Rozdělovník k pozvánce na projednání IInávrhu KPÚ Sibřina, Stupice
Vydal: Ministerstvo zemědělství
27.5.2011 7.6.2011
Pozvánka na II. projednání návrhu pozemkové úpravy Sibřina a Stupice-99960_2011-MZE-130710
v pondělí 6.6.2011 mezi 9.00 až 16 hod. a v úterý 7.6. 2011 mezi 9.00 až 18 hod.na Obecním úřadě v Sibřině
Vydal: Ministerstvo zemědělství
27.5.2011 7.6.2011
Vyhláška- Stavební úřad Úvaly-Rozhodnutí o umístění stavby-RD,k.ú. Stupice, Pečtovi
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
27.5.2011 10.6.2011
Závěrečný účet obce Sibřina za rok 2010
Vydal: Obec Sibřina
26.5.2011 10.6.2011
Obecní úřad Sibřina-Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 25.5.2011.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
18.5.2011 26.5.2011
MeZ-Pozemkový úřad Praha východ-KPÚ Květnice-soupis nároků vlastníků pozemků
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Praha - východ
12.5.2011 2.6.2011
Vyhláška- MěÚ Úvaly - stavební úřad-oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - změna kultury pozemků 292-2,292-6,292-11,472 k.ú. Sibřina- Zbyněk Macek
Vydal: MěÚ Úvaly - stavební úřad
9.5.2011 25.5.2011
Vyhláška-MHMP-OÚP-oznámení o projednání návrhu zadání změny č.Z 2755-00 ÚP SÚ hl.města Prahy.
Vydal: Hlavní město Praha, odbor územního plánu
3.5.2011 25.5.2011
Vyhláška-MěÚ Úvaly-Stavební úřad-územní rozhodnutí o umístění stavby-oplocení a výběh pro zvířata-parc.č. 67-2,k.ú. Sibřina A.Škoda sr.o
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
3.5.2011 18.5.2011
Veřejná vyhláška - ode dne 28.04.2011 do dne 30.05.2011 je v budově pobočka P-V, Thámova 27, 186 21 Praha 8 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 119036/11, DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
27.4.2011 30.5.2011
Dražební vyhláška proti povinnému MILAN SEKAL, Číslo jednací: 120 EX 8137/07-110
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika
27.4.2011 20.5.2011
Vyhláška MěÚ Úvaly-SÚ-Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání - Stavba RD vč. přípojek .parc č 684/47 - Turejovi
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
18.4.2011 9.5.2011
Usnesení o ustanovení opatrovníka - KPÚ Sibřina
Vydal: MeZ-Pozemkový úřad Praha východ
11.4.2011 27.4.2011
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 30.3.2011
Vydal: Obec Sibřina
7.4.2011 25.5.2011
Usnesení-oprava zřejmých nesprávností-rd 684 -38 - Jan Kohout
Vydal: MěÚ Úvaly - Stavební úřad
7.4.2011 21.4.2011
Městský úřad Úvaly-Stavební úřad-rozhodnutí o umístění stavby- novostavba RD 684, Jan Kohout
_1-2K_10760_2010_SU_Fli
Vydal: MěÚ Úvaly - Stavební úřad
7.4.2011 21.4.2011
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o místo úředník - výkon státní správy na úseku matriky, evidence obyvatel a občanských průkazů Úřadzu městyse Škvorec.
Vydal: Obec Škvorec
6.4.2011 3.5.2011
Vyhláška-Městský úřad Úvaly-Stavební úřad-Usnesení-oprava zřejmých nesrovnalostí-změna regulativů zástavby-pozemek parc.č. 80-62-Sibřina
Vydal: Městský úřad Úvaly-Stavební úřad
4.4.2011 20.4.2011
Rozhodnutí o odvolání „Silnice I. třídy č. 12 v úseku R1 – Úvaly – přeložka stávající silnice I/12“ - 2011_226518_R1-Úvaly_přeložka: Rozhodnutí č.j. UMCP21/09340/2009/SU/Kop ze dne 22.12.2009 ruší věc se vrací správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání.
Vydal: MHMP, stavební odbor
1.4.2011 20.4.2011
Vyhláška- oznámení o spojení územního a stavebního řízení-stavba rd Sibřina lokalita Na Březině-684-41
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
31.3.2011 15.4.2011

Vyhláška- oznámení o zahájení územního řízení-rd Sibřina lokalita K Sibřině-80-62, změna regulativů
Vydal: MěÚ Úvaly-Stavební úřad
31.3.2011 15.4.2011

Změnová vývěska SLBD 2011 pro obec Sibřina - část Sibřina
Změnová vývěska SLBD 2011 pro obec Sibřina - část Stupice
Vydal: ČSÚ
31.3.2011 15.4.2011
Změnová vývěska SLBD 2011 pro obec Sibřina - část Sibřina
Změnová vývěska SLBD 2011 pro obec Sibřina - část Stupice
Vydal: ČSÚ
29.3.2011 15.4.2011
MZE ČR-Pozemkový úřad PV-Usnesení- KPÚ Sibřina-ustanovení opatrovníka
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR
25.3.2011 11.4.2011
MZE ČR-Pozemkový úřad PV-Usnesení- KPÚ Stupice-ustanovení opatrovníka
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR
25.3.2011 11.4.2011
Obecní úřad Sibřina - pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná 30.3.2011
Vydal: Obecní úřad Sibřina
23.3.2011 31.3.2011
MZ ČR-Pozemkový úřad PV-Pozvánka na první projednání návrhu pozemkové úpravy Sibřina a Stupice.
Vydal: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha - východ
21.3.2011 31.3.2011
Obec Květnice-2011_03_17_NAVRH_ZADANI_zm7_UPSUK_text_cast.
Vydal: Obec Květnice
21.3.2011 3.5.2011
OÚ Květnice-2011_03_21_Oznameni_zahajeni_projednani_Zadani_zm7_UPSUK_cj_124_2011
Vydal: Obec Květnice
21.3.2011 3.5.2011
Obec Sibřina inzeruje prodej - radiátory, zářivková tělesa, dětské toaletní mísy, škrabku na brambory,
Vydal: Obec Sibřina
16.3.2011 3.5.2011
Rozpočet obce Sibřina na rok 2011
Vydal: Obec Sibřina
16.3.2011 6.4.2011
MZE ČR-Pozemkový úřad PV-Usnesení o ustanovení opatrovníka-KPÚ k.ú. Sibřina
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad Praha - východ
15.3.2011 31.3.2011

MZE ČR-Pozemkový úřad PV-Usnesení o ustanovení opatrovníka-KPÚ k.ú. Stupice
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad Praha - východ
15.3.2011 31.3.2011
KúSK-odbor RR-veřejná vyhláška-Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Stř.kraje
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
15.3.2011 3.5.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
9.3.2011 30.3.2011
ČSÚ - oznámení o konání sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011 v České Republice
Vydal: ČSÚ
3.3.2011 30.3.2011
Vyhláška- Oznámení-zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání-oplocení výběhu a venkovní stání pro hosp. zvířata-Antonín Škoda s.r.o
Vydal: Stavební úřad Úvaly
4.3.2011 21.3.2011
Obec Sibřina - Zápis a usnesení - veřejné zasedání zastupitelstva ze dne 23.2.2011
Vydal:
Obec Sibřina
3.3.2011 25.3.2011
UPOZORNĚNÍ - Obecní úřad Sibřina upozorňuje všechny občany na povinnost označit své budovy číslem přiděleným obcí (tj. číslem popisným, nebo evidenčním) v období před sčítáním lidu, domů a bytů. (zák. č. 128/2000 Sb.,)
Vydal: Obecní úřad Sibřina
25.2.2011 25.3.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích
Vydal: Obec Sibiřina
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2011, o místních poplatcích
25.2.2011 14.3.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy "Změna č. 3 územního plánu obce Sibřina"
Vydal: Obecní úřad Sibřina
24.2.2011 10.3.2011
Závěrečné rozpočtové opatření roku 2010
Vydal: Obec Sibřina
16.2.2011 16.3.2011
Obec Sibřina oznamuje záměr směnit pozemek 52-1, k.ú. Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
16.2.2011 3.3.2011
Obec Sibřina- záměr pronajmout pozemek 23-1-k.ú Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
16.2.2011 3.3.2011
Obecní úřad Sibřina - pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná 23.2.2011
Vydal: Obecní úřad Sibřina
16.2.2011 25.2.2011
Vyhláška--oznámení o spojení ÚR a SR-pozvání k veř. ústnímu jednání -rd 684-38 k.ú. Stupice
Vydal: MěÚ Úvaly, stavební úřad
9.2.2011 23.2.2011
Oznámení - nabídka pracovního místa: pracovník na úklid kancelářských prostor a budovy OÚ Sibřina
Vydal: Obecní úřad Sibřina
11.1.2011 24.1.2011
Zápis a usnesení z VZ-15.12.2010
Vydal: Obec Sibřina
3.1.2011 2.2.2011
Omezení kamion.dopravy nad 12t, stanovení přechodné úpravy silnič.provozu-komunikace č.III-33313, č. III-0128
Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-odbor dopravy
3.1.2011 2.2.2011
Rozpočtový výhled na období 2010 - 2014
Vydal: Obec Sibřina
8.12..2010 2.2.2011

Rozpočtové opatření č. 3
Vydal: Obec Sibřina
1.12.2010 2.2.2011

 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 13.03.2013 15:27:47