Elektronická úřední deska obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 2010

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Vyhláška-Územní rozhodnutí o změně využití území-pozemky parc.č. 80-77,80-164,k.ú. Sibřina
Vydal: Městský úřad Úvaly-Stavební úřad
8.12..2010 3.1.2011
Obecní úřad Sibřina zve všechny občany Sibřiny a Stupic na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15.12. 2010 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
8.12..2010 16.12.2010
Rozpočtový výhled na období 2010 - 2014
Vydal: Obec Sibřina
8.12..2010 2.2.2011

Rozpočtové provizórium obce na období 01 - 03/ 2011
Vydal: Obecní úřad Sibřina
1.12..2010 2.2.2011
Rozpočtové opatření č. 3
Vydal: Obec Sibřina
1.12.2010 2.2.2011

Vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Martin Lukavský
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
30.11..2010 16.12.2010
Rozhodnutí-zrušení trvalého pobytu, Sibřina 70-Miroslav Kubíček
Vydal: Obec Sibřina
29.11.2010 10.12.2010
Oznámení o zveřejnění platného znění ÚP SÚ města Prahy
Vydal: Magistrát hl. města Prahy- odbor územního plánu
15.11.2010 9.12..2010
Ustavující zasedání zastupitelstva - zápis a usnesení - 10.11.2010
Vydal: Obecní úřad Sibřina
15.11.2010 9.12..2010
Oznámení-návrh změny č.6 ÚPO Květnice-společné jednání 30.11.2010
Vydal: Obecní úřad Květnice
15.11.2010 9.12..2010
Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 ÚPSÚ hl
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
14.10.2010 9.12..2010
Oznámení - vzdání se mandátu zastupitele
Vydal: Obecní úřad Sibřina
5.11.2010 10.11.2010
Pozvánka na veřejné ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Sibřina, které se koná 10.11.2010
Vydal: Obecní úřad Sibřina
2.11.2010 11.11.2010
Vyhláška-Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání-změna využití území pozemků parc.č. 80-77,80-164-TRIPS,spol. s r.o.
Vydal: Mě.Ú Úvaly-stavební úřad
2.11.2010 22.11.2010
Obecní úřad Sibřina-usnesení- ustanovení opatrovníka-Miroslav Kubíček
Vydal: Obecní úřad Sibřina
20.10.2010 4.11.2010
Povolení pro umístění kanalizačních a vodovodních přípojek v obci Sibřina a Stupice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor dopravy
19.10.2010 8.11.2010
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Sibřina
Vydal: Obecní úřad Sibřina
16.10.2010 10.11.2010
Společné prohlášení ve věci Omezení tranzitní dopravy v souvislosti se zprovozněním JZS SOKP
Vydal: Obecní úřad Sibřina
15.10.2010 3.11.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 8. 11. 2010
Nepůjde lokalita od Křenice nová i stará zástavba
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
13.10.2010 10.11.2010
Vyhláška -  Územní rozhodnutí o umístění stavby-Kanalizace a vodovod Sibřina-změna trasy
Vydal:
MěÚ Úvaly-stavební úřad
1.10.2010 22.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Sibřina
30.9.2010 16.10.2010
Dražební vyhláška, na 1/8 stavby čp. 33, 1/8 stavebního pozemku st.p. č. 38, 1/8 stavebního pozemku st.p. č. 95,  v k.ú.Sluštice
Vydal: Exekutorský úřad Praha-východ
24.9.2010 14.10.2010
Oznámení o společném jednání-návrh celoměstsky významných změn I+II. ÚP SÚ HMP
Vydal:
Magistrát hl.města Prahy-odbor UP
24.9.2010 14.10.2010
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina ze dne 15.9.2010
Vydal: Obecní úřad Sibřina
23.9.2010 14.10.2010
Oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Miroslava Kubíčka
Vydal: Obecní úřad Sibřina
17.9.2010 4.10.2010
VOLBY- Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
16.9.2010 1.10.2010
VRV,a.s.-výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku-Kanalizace Sibřina 1.etapa
Vydal: VRV, a.s.
13.9.2010 5.10.2010
VRV,a.s.-výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku-Vodovod Sibřina 1.etapa-20100913140122646
Vydal:
 VRV, a.s.
13.9.2010 5.10.2010
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. 9. 2010
Obecní úřad Sibřina zve všechny občany Sibřiny a Stupic na veřejné zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 15. září 2010 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
8.9.2010 30.9.2010
VOLBY-jmenování zapisovatele volební komise
Vydal: Obecní úřad Sibřina
2.9.2010 30.9.2010
Oznámení o registraci kandidátních listin-starosta informace o registraci
Vydal:
MěÚ Úvaly
2.9.2010 1.10.2010
Podklady pro Veřejné projednávání změny č. 3 ÚP Sibřina 30. září 2010
Vydal: Obecní úřad Sibřina
30.8.2010 1.10.2010
Vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení novostavba RD, parc.č. 686-17,k.ú. Stupice
Vydal: Mě.ú.Úvaly-Stavební úřad
30.8.2010 13.9.2010
Volby do Zastupitelstva obce Sibřina konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Sibřina
30.8.2010 30.9.2010
Rozhodnutí č.228-částečná uzavírka komunikace č.III-01211-ul.Ke Květnici
Vydal: Mě.Ú Brandýs n.L-odbor dopravy
27.8.2010 30.9.2010
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Sibřina
Vydal: Město Úvaly
26.8.2010 30.9.2010
Povolení zvláštního užívání místní komunikace-podélný výkop pro stavbu Praha-Sibřina-Stupice-kVN, TS, kNN, Na Březině
Vydal: Obecní úřad Sibřina
23.8.2010 30.9.2010
Udělení výjimky - Jindřich Procházka, Ivana Mašková
Vydal: Obecní úřad Sibřina
20.8.2010 6.9.2010
Veřejná vyhláška-zahájení řízení o návrhu změny č.3 ÚPO Sibřina-veřejné projednání.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
17.8.2010 30.9.2010
VOLBY-Stanovení minim.počtu členů voleb.komise
Vydal: Obecní úřad Sibřina
12.8.2010 30.9.2010
Rozpočtové opatření č. 2/2010
Vydal: Obecní úřad Sibřina
4.8.2010 23.8.2010
Vyhláška-Mě.úřad Úvaly-Stavební úřad-oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-Kanalizace a vodovod Sibřina-změna trasy
Vydal: Mě.úřad Úvaly-Stavební úřad
22.7.2010 18.8.2010
Vyhláška--oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn III ÚP SÚ hl.m.Prahy
Vydal: Magistrát hl. města Prahy-odbor územního plánu
20.7.2010 18.8.2010
Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace pro výběrové řízení na provozovatele vodovodního a kanalizačního systému v obci Sibřina, lokalita Na Březině
Vydal: Obec Sibřina
1.7.2010 3.8.2010
Zadávací dokumentace - výběrové řízení na provozovatele vodovodního a kanalizačního systému lokalita Na Březině
Vydal: Obec Sibřina
1.7.2010 3.8.2010
Obec Sibřina - Rozpočtové opatření č.1
Vydal: Obecní úřad Sibřina
1.7.2010 22.7.2010
Obec Sibřina- Výzva k odstranění vozidla na pozemku p.č. 73/4 v k.ú. Sibřina:
Audi 2S79140, Audi AKE7021, FiatUno 4S05231, Peugeot405 1P34631, Škoda Forman135L 2S15781
Vydal: Obecní úřad Sibřina
30.6.2010 30.8.2010
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina ze dne 9.6.2010
Vydal: Obecní Sibřina
24.6.2010

20.7.2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Sibřina
Vydal: Obecní Sibřina
15.6.2010

30.6.2010

Stanovisko posouzení vlivů provedení záměru Rezidenční bydlení Zahrady Kvěnice
Vydal: KÚSK-odbor životního prostředí
Stanovisko posuzování vlivů na ŽP k záměru Zahrady Květnice
11.6.2010 30.6.2010
Vyhláška-Mě.úřad Úvaly-Stavební úřad-oznámení o spojení řízení, zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-novostavba RD pozemek p.č.686-17 Stupice na Březině - Lucie Skotnicová, Martin Skotnica
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
9.6.2010 20.7.2010
MěÚ Brandýs n.L-Nařízení č 2 - zpracování LHO
Vydal: Mě.úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
3.6.2010  30.11.2010
Zahájení vystavení Návrhu změny č. 3 územního plánu obce Sibřina - Společné jednání se uskuteční v pátek dne 18. 6. 2010 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina.
Návrh změny č. 3 územního plánu bude vystaven k nahlédnutí od 3.6.2010 do 18.6.2010 na Obecním úřadě Sibřina a dále na internetových stránkách obce http://www.sibrina.cz .
Vydal: Obecní úřad Sibřina
Návrh změny č. 3 územního
plánu: ZIP soubor, 6 520kB
3.6.2010 18.6.2010
Rozhodnutí-uzavírka silnice Sluštice změna
Vydal: Mě.ú.Říčany
1.6.2010

11.6.2010

Program VZ-9.6.2010
Vydal: Obecní úřad Sibřina
27.5.2010 11.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti-Robert Dlouhý
Vydal: Celní úřad Plzeň
27.5.2010 11.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Miluše Slabihoudková.
Vydal:
Celní úřad Benešov
27.5.2010 11.6.2010
Celní úřad Benešov-oznámení o uložení písemnosti - Miluše Slabihoudková
Vydal: Celní úřad Benešov
26.5.2010 11.6.2010
Publicita projektu CZ.1.04_2.1.00_03.00001-Veřejně prospěšné práce. 25.5.2010 11.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti-Robert Dlouhý
Vydal: Celní úřad Plzeň
25.5.2010 11.6.2010
Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad Praha-východ-Komplexní pozemková úprava Sibřina -soupis nároků vlastníků pozemků.
Vydal: Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad Praha-východ
17.5.2010 3.6.2010
Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad Praha-východ-Komplexní pozemková úprava Stupice-soupis nároků vlastníků pozemků.
Vydal: Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad Praha-východ
17.5.2010 3.6.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obec Sibřina
17.5.2010 11.6.2010
Informace a datu a místě konání voleb do PSPČR 2010
Vydal: Obec Sibřina
13.5.2010 31.5.2010
Vyhláška-vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Vydal: FÚ Brandýs nad Labem
19.4.2010 31.5.2010
Obec Sibřina-výzva-přívěsný vozík
Vydal: Obec Sibřina
14.4.2010 14.10.2010
Vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení na stavbu Stupice-rozšíření veřejného osvětlení
Vydal: MěÚ Úvaly-stavební úřad
14.4.2010 10.5.2010
Vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení na stavbu Sibřina-rozšíření veř.osvětlení VO-1, VO-2
Vydal: Mě.Ú Úvaly-stavební úřad
14.4.2010 10.5.2010
Oznámení o pověření vstupu a vjezdu na pozemky - KPÚ Stupice
Vydal: Ministertsvo zemědělství-Pozemkový úřad Praha východ
9.4.2010 10.5.2010
Oznámení o pověření vstupu a vjezdu na pozemky - KPÚ Sibřina
Vydal: Ministertsvo zemědělství-Pozemkový úřad Praha východ
9.4.2010 10.5.2010
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva-31.3.2010
Vydal: Obec Sibřina
8.4.2010 10.5.2010
Volby PS-informace o počtu a sídle voleb.okrsků
Vydal: Obec Sibřina
7.4.2010 10.5.2010
VOLBY-jmenování zapisovatele volební komise
Vydal: Obec Sibřina
6.4.2010 10.5.2010
Veřejné projednávání posudku a dokumentace "Rezidenční bydlení Zahrady Květnice se bude konat ve středu 14.4.2010 v 16.00 hodin v budově restaurace "U bandity" v Květnici.
Vydal: KrÚ Středočeského kraje
2.4.2010 16.4.2010
VÝSTAVBA VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK OBEC SIBŘINA, STUPICE
Vydal: Obec Sibřina
30.3.2010 1.7.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sibřina se koná 31.3.2010 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
24.3.2010 1.4.2010
VOLBY do PS - stanovení minim.počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Sibřina
24.3.2010 7.4.2010
Magistrát hl.města Prahy-Veřejná vyhláška-oznámenío zahájení řízení o vydání změn vlny 06 ÚPSÚ Prahy
Vydal: Magistrát hl.města Prahy
24.3.2010 9.4.2010
 
Kritéria pro přijímání žáků do ZŠ Úvaly
Vydal: Mě.úřad Úvaly
18.3.2010 2.4.2010
Mě.úřad Říčany -Oznámení o zahájení projednání návrhu změny č.2 ÚPO Sluštice
Vydal: Mě.úřad Říčany
18.3.2010 2.4.2010
Posudek o vlivech záměru Rezidenční bydlení Zahrady Květnice na život. prostředí
Vydal: KrÚ Středočeského kraje

www.cenia.cz/eia - kód STC1188
16.3.2010 9.4.2010
Veřejná vyhláška-Oznámení o výběrovém řízení - pozemek parc.č.52,k.ú. Sibřina
Vydal:
UPZSVM
16.3.2010 14.4.2010
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č 6 ÚPO Květnice
Vydal: Obec Květnice
16.3.2010 31.3.2010
Vyhláška-Oznámení o místě uložení písemnosti - Jan Pešek
Mě.úřad Brandýs n.Labem-Stará Boleslav-odbor dopravy-odd.dopravně správních agend
25.2.2010 16.3.2010
Smlouva o spolupráci se společností Květnice Gardens s.r.o.
Vydal: Obec Sibřina
25.2.2010 24.3.2010
Rozpočet na rok 2010
Vydal: Obec Sibřina
18.2.2010 24.3.2010
Vyhláška-oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Vladimír Pešek
Vydal:
Obecní úřad Sibřina
17.2.2010 8.3.2010
Vyhláška-oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Petr Malínek
Vydal: Obecní úřad Sibřina
17.2.2010 8.3.2010
Vyhláška-oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Miluše Slabihoudková
Vydal: Obecní úřad Sibřina
17.2.2010 8.3.2010
Vyhláška-oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Ladislav Slabihoudek.
Vydal: Obecní úřad Sibřina
17.2.2010 8.3.2010
Vyhláška-oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Kristýna Malínková
Vydal: Obecní úřad Sibřina
17.2.2010 8.3.2010
Vyhláška-oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Emílie Slabihoudková
Vydal: Obecní úřad Sibřina
17.2.2010 8.3.2010
Vyhláška-MěÚ Znojmo-finanční odbor-oznámení o uložení písemnosti-Dlouhý Robert
Vydal: MěÚ Znojmo-finanční odbor
16.2.2010 8.3.2010
Vyhláška-Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání-Sibřina-rozšíření veřejného osvětlení-VO1, VO2
Vydal:
Mě.úřad Úvaly-stavební úřad
12.2.2010 3.3.2010
Vyhláška-Mě.úřad Úvaly-stavební úřad-Usnesení-oprava zřejmých nesprávností
Vydal: Mě.úřad Úvaly-stavební úřad
8.2.2010 3.3.2010
Preventivní činnost v oblasti veřejného pořádku
Vydal: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
4.2.2010 3.3.2010
Usnesení a zápis z veřejného zasedání 27.1.2010
Vydal: Obec Sibřina
2.2.2010 19.2.2010
Projekt-Veřejně prospěšné práce
http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
Vydal: Evropský sociální fond v ČR
25.1.2010 3.3.2010
TS,kNN Na Březině-IV-12-6000931-ČEZ Distribuce,v zast. AZ Elektrostav as..
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
25.1.2010 19.2.2010
Výzva k platbě poplatku za hroby na sluštickém hřbitově
Vydal: Obec Sluštice
21.1.2010 3.3.2010
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SIBŘINA
SE KONÁ 27.1.2010 OD 19. H V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ SIBŘINA
Vydal: Obec Sibřina
20.1.2010 8.2.2010
Vyhláška-oznámení o uložení písemnosti-MOVIKA s r.o.
Vydal: FÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
19.1.2010 8.2.2010
Vyhláška-Územní rozhodnutí o umístění stavby-Stupice-lokalita Na Březině-napojení na síť O2 vč. přípojek
Vydal: Mě.úřad Úvaly-Stavební úřad
7.1.2010 21.1.2009
Vyhláška-Územní rozhodnutí o umístění stavby-přístřešek autobusové zastávky, na pozemku p.č.371-3 v k.ú. Sibřina.
Vydal:
Mě.úřad Úvaly-Stavební úřad
7.1.2010 21.1.2009
Územní rozhodnutí o umístění stavby-Silnice I.třídy č.12 v úseku R1-Úvaly-přeložka silnice
Vydal: ÚMČ Praha 21-stavební odbor
5.1.2010 21.1.2009
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 13.03.2013 15:28:07